en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO210_1

Bioteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget omhandler teorien bak kloning, genoverføring og genregulering. Videre presenteres utvalgte biologiske/biokjemiske analysemetoder, hydroponisk dyrkning av planter, sterilteknikk og dyrking i celle/vevs kultur. Planter som kilde for medisinske stoffer og molekylært landbruk presenteres.

Læringsutbytte

Studenten vil kunne preparere løsninger, arbeide sterilt og dyrke biologisk materiale in vitro. Studenten vil kunne måle enkelte enzymaktiviteter, og isolere DNA og kjøre PCR. Studenten vil ha innblikk i metoder for genoverføring og biologisk produksjon av stoffer.

Innhold

Forelesningene omhandler generell innføring i moderne bioteknologi og genomet med oppbygging og ekspresjon av gener, hydroponisk (plante-) dyrkning, celle/vevskultur, kort om planters respons til lys og andre miljøfaktorer, molekylært landbruk. I tillegg er det et praktisk laboratoriekurs for å lære sterilteknikk og analysemetoder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE200 Organisk kjemi 1

Organisk kjemi

Kurset bør tas samtidig eller etter kurs i biokjemi (BIO200).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
En skriftlig eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriekurs med obligatorisk innlevering av rapporter
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cathrine Lillo
Faglærer
Cathrine Lillo , Irina Orestovna Averkina
Ansvarlig laboratorieøvelser
Dugassa Nemie-Feyissa
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

2 timer forelesning og 4 timer laboratorieundervisning per uke i 12 og 7 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Biokjemi og bioteknologi (BIK110_2) 10
Bioteknologi (BBI160_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk