en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO110_1

Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø, homeostase, for celler, vev, organer og kroppens funksjoner. Celler og vev. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Endokrinologi. Skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene, blodet og immunitet. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelse og ernæring. Nyrene og urinveiene. Reproduksjon.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset vil studenten ha en viktig basiskunnskap innen anatomi og fysiologi som kan anvendes i biomedisinske problemstillinger. Kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil du ha fått kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemer fungerer selvstendig og i et samspill med andre, slik at kroppen fungerer som en helhet.
 • anatomisk terminologi
 • oppbygginger av celler og vev
 • prinsippene om homeostase for vev, organer og kroppens funksjoner
 • betydning av blodet
 • oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet.
 • prinsippene om immunitet
 • gi en beskrivelse av menneskets nervesystem og sanser
 • kroppens temperaturregulering
 • prinsippene om endokrinologi
 • prinsippene om urinveiene, fordøyelsessystemet og ernæring
 • oppbygging av skjelettet, ledd og muskelsystemet
 • gi en beskrivelse av menneskets organer
 • anatomien og fysiologien til det maskuline og feminine reproduksjonssystemet, menneskets utvikling og arv

Innhold

Anatomisk terminologi. Betydningen av et stabilt indre miljø (homeostase). Grunnleggende om cellens oppbygning og struktur. Histologi - vev. Huden. Nervesystemet. Sansene, temperaturregulering. Hormoner. Bevegelsesapparatet: skjelettet, ledd og muskulatur. Hjertet, sirkulasjonssystemene. Blodet og immunforsvaret. Luftveiene og respirasjonssystemet. Fordøyelsessystemet og ernæring. Nyrene og urinveiene. Væskebalanse og syre/base-regulering. Reproduksjon. Genetikk og arv.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kleng Brekkå
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen
Faglærer
Kleng Brekkå

Arbeidsformer

Fire timer forelesning pr. uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi (BBI110_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE300_1) 10
Anatomi og fysiologi (BIE130_1) 5
Anatomi og fysiologi, utvidet variant (BIE140_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_A) 10
Anatomi og fysiologi (TE0077_1) 10
Anatomi og fysiologi (TE0006_2) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_A) 6
Anatomi og fysiologi (TE0006_1) 3
Anatomi og fysiologi (ELE110_1) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk