en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BIO100_1

Cellebiologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Undervisningen i cellebiologi vil behandle det molekylære grunnlaget for cellens struktur og organisering. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap og forståelse for cellebiologi. Viktige tema i cellebiologi er:
- Struktur og funksjon til biomolekyler
- Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
- Funksjonen til ulike cellestrukturer
- Struktur og funksjon til biologiske membraner
- Metabolisme og fotosyntese
- Hvordan celler kommuniserer
- Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
- Transkripsjon og proteinsyntese (translasjon)

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • beskrive oppbyggingen av forkjellige celle typer
  • ha en forståelse for hvordan gener er utrykt
  • beskrive hvordan celler deler seg og kommuniserer
  • ha en forståelse av forkjellige cellebiologiske teknikker
  • ha en forståelse av forskningsaktivitetene i biologisk kjemi ved UiS

Innhold

Første del av kurset gir en innføring i oppbygging av prokaryote og eukaryote celler, hvordan DNA og kromosomer er bygget opp, genuttrykking, og hvordan celler deler seg og kommuniserer. Videre omfatter kurset utvalgte spesialområder av cellebiologien: organelle- utvikling og deling, metabolsk kompartmentering i cellen, circadiske rytmer og kontroll av cellefunksjoner, celleproliferering eksemplifisert med pollenspiring, peroxisomers funksjon i ulike celletyper, DNA-reparasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Maria Pampanin
Instituttleder
Gro Johnsen
Faglærer
Daniela Maria Pampanin

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Cellebiologi (BBI120_1) 10

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Master nivå på Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Campbell og Reece (siste utgave): Biology, kap 5, 6, 7, 11, 16, 17, og noe spesiallitteratur vil bli utdelt. Detaljert pensum oppgis fra foreleser ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk