en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO307_1

Revenue management

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
  • Forstå den helhetlige betydningen av Revenue Management som verktøy/konsept
  • Forstå betydningen av analyse-arbeid knyttet til Revenue Management
  • Forstå betydningen av sentrale nøkkeltall for prisoptimalisering
  • Forstå hvordan enkle justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/måloppnåelse

Ferdigheter
  • Vise analyse-ferdigheter i anvendelse av ulike verktøy som for eksempel: Benchmarking Allianse og Compsett (viktige begreper: optimalisering, prising, kunder og «forecast»)
  • Vise praktiske ferdigheter i styring- og prognoser av servicebedrifter (Revenue Management)
  • Kunne identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg i forhold til Markedet/Revenue Management
  • Kunne reflektere over interne forhold samt eksterne (markeds) forhold som kan hindre/fremme god lønnsomhet

Generell kompetanse:
  • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et lønnsomhetsperspektiv i bransjen.
  • Kurset skal gi studenten analyse ferdigheter og det å anvende Revenue management som et helhetlig verktøy.

Innhold

I kurset arbeides det med Revenue Management på en teoretisk og praktisk måte.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO285 Strategisk hotelledelse

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamener og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe2/53 ukerA - FAlle.
Hjemmeeksamen individuell2/53 ukerA - FAlle.
Skriftlige eksamen1/54 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Skriftlige øvinger, obligatoriske oppgaver må være bestått for å få avlegge skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Håvard Hansen

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Revenue Management (BHO295_1) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Tranter, K.A., Hill-Stuart, T., Parker, J. (2009): An Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry. Pearson Education, New Jersey.
Det tas forbehold om endringer i pensum litteratur.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk