en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO307_1

Revenue management

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
  • Forstå den helhetlige betydningen av Revenue Management som verktøy/konsept
  • Forstå betydningen av analyse-arbeid knyttet til Revenue Management
  • Forstå betydningen av sentrale nøkkeltall for prisoptimalisering
  • Forstå hvordan enkle justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/måloppnåelse

Ferdigheter
  • Vise analyse-ferdigheter i anvendelse av ulike verktøy som for eksempel: Benchmarking Allianse og Compsett (viktige begreper: optimalisering, prising, kunder og «forecast»)
  • Vise praktiske ferdigheter i styring- og prognoser av servicebedrifter (Revenue Management)
  • Kunne identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg i forhold til Markedet/Revenue Management
  • Kunne reflektere over interne forhold samt eksterne (markeds) forhold som kan hindre/fremme god lønnsomhet

Generell kompetanse:
  • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et lønnsomhetsperspektiv i bransjen.
  • Kurset skal gi studenten analyse ferdigheter og det å anvende Revenue management som et helhetlig verktøy.

Innhold

I kurset arbeides det med Revenue Management på en teoretisk og praktisk måte.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO285 Strategisk hotelledelse

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe eller individuell1/2 A - F
Skriftlig eksamen1/2 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En skriftlig oppgave i gruppe eller individuell, En presentasjon, Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Skriftlige øvinger, obligatoriske oppgaver må være bestått for å få avlegge skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Revenue Management (BHO295_1) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk