en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO285_1

Strategisk hotelledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en teoretisk innføring i strategisk ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk analyse og strategiske tenkning. Utover det skal kurset gi en grunnforståelse for de ulike dog komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.
Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi og d) Evaluering/kontroll av strategi. Strategisk ledelse handler om valg - om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt, analytisk forståelse av indre og om ytre krefter som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om evne til å utvikle strategiske alternativer (endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs forventes det at studenten har økt kunnskap om strategisk ledelse. Det forvenes også økt evne til å analysere interne ressurser og eksterne utfordringer i organisasjonen/bransjen studenten er eksponert for.
 • Forstå betydningen av ledelses-perspektivet og strategisk ledelse
 • Forstå strategi-arbeidet som en kontinuerlig iterativ prosess - hvor alle fasene er sentrale
 • Økt kunnskap om konsept (utvikling), visjoner, mål og forretningsidé
 • Økt innsikt for betydningen av strategisk verdiforankring: hvordan små justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/verdi (losjitall, RevPar.)

Etter gjennomføring av kurs er det forventet at studenten kan bidra til en kreativ og praktisk strategiprosess i organisasjonen. Det forventes ferdigheter innen:
 • Kunne integrere ulike teoretiske modeller i strategi arbeidet - Fokus på eksterne og interne forhold.
 • Kan identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg.
 • Vise innsikt og ferdigheter i utarbeidelse av strategidokumenter
 • Kunne reflektere over barrierer som kan hindre strategiarbeidet

Etter endt kurs skal studenten ha generelle ferdigheter innen:
 • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et ledelsesperspektiv. Analyse ferdigheter og det å forstå strategisk ledelse som en helhet er en viktig del av dette kurset.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO140 Introduksjon til hotelledelse

Eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave i gruppe og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave i gruppe2/5 A - F
Skriftlig eksamen3/54 timerA - F
Skriftlig oppgave i gruppe (hjemme-eksamen) - Gruppen skal bestå av minimum 3 studenter (maks 4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Obligatoriske oppgaver og aktiv deltakelse på Canvas må være bestått for å få avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Huseyin Arasli
Emneansvarlig
Annie Haver , Guro Aarre , Trude Furunes
Instituttleder
Trude Furunes

Arbeidsformer

 1. Forelesninger
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppearbeid/diskusjoner
 4. Digitale øvelser (Canvas)
 5. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjon
 6. Casebasert undervisning vil bli vektlagt

Det anbefales å følge forelesninger - og ta notater underveis i undervisningen.Kurset krever stor arbeidsinnsats, både under og etter forelesningene. Det må derfor påregenes vesentlig arbeidsmengde pr. uke utover de 40 timene som undervsiningen består av.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Planlegging og forvaltning av hotellbygg (NH0584_A) 6
Markedsføring (NH0854_1) 6
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO210_1) 10
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO260_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Hovedbok:
Okumus, F., Altinay, L. & Chathoth, P.K (2013). Strategic Management for hospitality and tourism. 2nd edition, London: Routeledge.
Delbok (valgfritt/anbefalt)
Lafley, A. G., & Martin, R. L. (2013). Planning to win. Boston: Harvard Business Review Press.
Utover det inngås et par publiserte kaptiler i pensum. Gis fortløpende.
Det tas forbehold om enkelte justeringer av pensumlisten, slik at endelig pensum vil foreligge ved emnets oppstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk