en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO285_1

Strategisk hotelledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en teoretisk innføring i Strategisk Ledelse og har til hensikt å gi økt kunnskap og ferdigheter innen strategisk tenkning, strategisk analyse og strategisk implementering. Kurset gir også en grunnforståelse for de komplekse iterative fasene i strategi-arbeidet.
Kurset omhandler 4 sentrale faser: a) Formulering av strategi (mål, visjoner etc.) b) Strategisk analyse (interne/eksterne forhold) c) Implementering av strategi samt d) Evaluering/kontroll av strategien. Strategisk ledelse handler om: valg,om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt samt analytisk forståelse av indre og ytre krefter som kan påvirke strategien/konkurransesituasjonen. Strategisk ledelse handler også om evne til å utvikle strategiske alternativer (for eksempel endre strategien) og hvorvidt man evner til å implementere og evaluere strategien.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurs er det forventet at studenten kan bidra til en kreativ og praktisk strategiprosess i organisasjonen. Med det forstås at de kan hjelpe til med å analysere interne ressurser og eksterne utfordringer i organisasjonen/bransjen samt implementere og evaluere strategiske valg/prosesser.
Det forventes økt kunnskap/innsikt innen:
 • Forstå betydningen av ledelses-perspektivet og strategisk ledelse
 • Forstå strategi-arbeidet som en kontinuerlig iterativ prosess - hvor alle fasene er sentrale
 • Økt kunnskap om konsept (utvikling), visjoner, mål og forretningsidé
 • Økt innsikt for betydningen av strategisk verdiforankring: hvordan små justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/verdi (losjitall, RevPar.)
 • Økt kunnskap om implementering og evaluering av strategiprosessen

.Det forventes ferdigheter innen:
 • Konseptuell forståelse av Strategisk Ledelse, deriblant evne til å anvende teoretiske modeller i praksis.
 • Kan identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg
 • Ferdigheter i utarbeidelse av strategidokumenter
 • Kan verifisere sentrale barrierer som kan hindre strategiarbeidet
 • Kan implementere strategiene i organisasjonen, samt evaluere strategi prosessen

​Etter endt kurs skal studenten ha ferdigheter innen:
 • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et ledelsesperspektiv. Sentrale ferdigheter er: analyse, implementering og evaluerings ferdigheter - samt det å forstå strategisk ledelse som en helhet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BHO140 Introduksjon til hotelledelse

Eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave i gruppe eller individuelt og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave i gruppe eller individuelt2/5 A - F
Skriftlig eksamen3/54 timerA - F
Skriftlig oppgave individuell eller i gruppe på maks 4 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige øvinger og muntlig presentasjon
Obligatoriske innleverings-oppgaver og aktiv deltakelse på e.g. Canvas må være bestått for å få avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Huseyin Arasli
Emneansvarlig
Annie Haver , Trude Furunes
Instituttleder
Trude Furunes

Arbeidsformer

 1. Forelesninger
 2. Dialog i plenum
 3. Gruppearbeid/diskusjoner
 4. Digitale øvelser (e.g. Canvas)
 5. Oppgaveskriving samt gruppe presentasjon
 6. Casebasert undervisning
 7. Debatt basert undervisning

Det anbefales å følge forelesninger - og ta notater underveis i undervisningen. Kurset krever stor arbeidsinnsats, både under og etter forelesningene (Case må leses nøye før undervisning). Det må påregnes vesentlig arbeidsmengde pr. uke utover de 40 timene som undervisningen består av.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Planlegging og forvaltning av hotellbygg (NH0584_A) 6
Markedsføring (NH0854_1) 6
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO210_1) 10
Planlegging og drift av hoteller og restauranter (BHO260_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk