en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO202_1

Måltidsledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Faget inneholder planlegging og kunnskap omkring måltidsledelse. Ha kjennskap til forskjellige faktorer som påvirker drift av ulike spisesteder, serveringsbedrifter også innenfor offentlig sektor. Hvor mat og drikke blir satt i et helhetsperspektiv både i privat og offentlig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskaper
 • ha kunnskap om bruk av måltidet som sentral del i ulike situasjoner
 • ha grunnleggende kunnskaper om ulike driftsformer av driftskonsepter
 • ha kunnskap om matvareallergier og intoleranser (og mat ved spesielle behov?)
 • ha kunnskap om matomsorg, spesialkost og sensorikk
 • ha kunnskap om grunnleggende menyer, service, og kostnadsbilde

Ferdigheter
 • identifisere og definere skjulte og synlige momenter for måltidet sine dimensjoner
 • kunne forstå og utvikle retter for gjester med spesielle behov (allergi, intoleranse, andre matrelaterte utfordringer)
 • ha forståelse for hvordan gjester kan påvirkes ved hjelp av måltidskunnskap forstå og benytte ulike måltidsaspekter i optimaliseringen av mat og drikke
 • identifisere og utvikle bærekraftige konsepter

Generell kompetanse
Etter kursavslutning skal studenten ha kjennskap til:
 • ulike aspekter og dimensjoner ved måltider
 • konsekvensene av måltidsbransjens vilkår i takt med opp- og nedganger i konjunkturen
 • ha forståelse av måltidets rolle i ulike deler av måltidet i privat og offentlig sektor
 • budsjett, kalkyler og HMS

Innhold

Faget inneholder planlegging og kunnskapsoppbygning i forhold til måltidsarrangement ut i fra ulike tema og sammenhenger. De ulike tema som blir valgt vil gi føringer for hvordan studenten utøver sin helhetlige måltidsforståelse med vekt på kompleksitet, design, planlegging og evaluering. Det krever forståelse for ulike aspekter ved måltidet, og man må kunne ta hensyn til kunder og beboere med behov for spesialkost, matvareallergier og intoleranser samt utøve matomsorg. Man må planlegge måltidsopplevelser for både store og små, og gamle og unge på spisestedet. Kunnskap om kostberegning, prissetting, kostnadsvurdering, lønnsomhet, oppskalering av menyer er også nødvendig. Fokus på kombinasjoner av mat og drikke i kombinasjon med forståelse for sensoriske opplevelser utgjør også en viktig del.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og innleveringer i gruppe
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
2 obligatoriske innleveringer i gruppe Bestått - Ikke bestått
Hjemmeeksamen i gruppe1/12 ukerA - F
En 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske undervisningsaktiviteter/arbeidskrav må være bestått.
Inntil 2 individuelle obligatoriske innlevering skal bevise tilstrekkelig faglig fordypning til gjennomføringsfasen. Disse oppgavene vurderes med bestått/ikke bestått.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kai Victor Hansen

Arbeidsformer

Forelesninger i auditorium eller andre egnede plasser. Nettstøttet undervisning, diskusjon og veiledning utgjør også en del av arbeidsformene. Arbeidet foregår i grupper og individuelt. Man må delta på forelesninger og skrive rapporter. Gjesteforelesninger fra aktuelle personer innen restaurant, og forskningsområdet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Måltidsledelse (ÅRE140_1) 10
Gastronomy (BHO300_1) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk