en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO201_1

Økonomi 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en generell innføring i finansregnskap for hotell- og vertskapsnæringen. Alle bedrifter må utarbeide finansregnskap, og som leder av virksomhet innen hotell- og vertskapsnæringen vil analyse og vurdering av regnskapstall være en sentral del av arbeidsområdet.
Emnet presenterer blant annet tema som generell regnskapsføring og avslutning av regnskap, sentrale lover som regulerer regnskapet, utbyttepolitikk, kontantstrømanalyse, skatteproblematikk, analyse av regnskap.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene har
Kunnskaper:
 • Ha kunnskap om grunnleggende bokføring.
 • Ha kunnskap om sentrale lover vedrørende regnskap
 • Ha kunnskap om dividendepolitikk
 • Ha kunnskap om utsatt skatt modellen
 • Ha kunnskap om kontantstrømanalyse
 • Ha kunnskap om analyse av regnskap

Ferdigheter:
 • Har ferdigheter i postering av økonomiske transaksjoner
 • Har ferdigheter i periodisering og avslutning av regnskap
 • Har ferdigheter i oppsett av kontantstrømanalysemodeller
 • Har ferdigheter i beregning av betalbar og utsatt skatt
 • Har ferdigheter i beregning av optimalt utbytte og konsernbidrag
 • Har ferdigheter i beregning av ulike forholdstall for analyse av regnskap

Generell kompetanse:
 • Etter endt kurs skal man inneha grunnleggende innsikt i finansregnskapet for hotell- og vertskapsnæringen.
 • Videre skal man kunne utveksle synspunkter og erfaringer med økonomer, noe som er spesielt viktig innen store kjeder med sentralisert økonomifunksjon.

Innhold

Finansregnskap for vertskapsnæringen gir en innføring i bedrifters finansregnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/15 timerA - F

Fagperson(er)

Faglærer
Riana Steen
Emneansvarlig
Håvard Hansen

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap for hotell og reiseliv (BHO280_2) 10

Åpent for

Hotelledelse y-vei
Hotelledelse - bachelorstudium
Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur

Kristoffersen, Trond, Årsregnskapet - en grunnleggende innføring.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk