en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO120_2

Utvalgte juridiske emner

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Næringsvirksomhet innenfor servicenæringene, herunder hotell og restaurant, skjer innenfor rettslige rammer. Det er viktig for utøvelsen av all slik næringsvirksomhet at man har kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder, hvilke metoder man bruker for å bestemme reglenes innhold og hvordan man fører faktiske situasjoner inn under respektive regel. Emnet dekker både privatrettslige og offentligrettslige regler, næringsspesifikk spesiallovgivning og juridisk metode.

Læringsutbytte

Etter å ha fulgt undervisning og forelesninger, og etter øvinger og oppgaveløsninger i dette emnet, skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
 • Ha god kunnskap om juridisk metode og rettskildelære
 • Ha god kunnskap om rettsreglene innfor følgende rettsområder:AvtalerettReglene om inngåelse, revisjon og opphør av avtaler
 • Reglene om fullmaktsforhold
 • Reglene om avtalebrudd
 • Arbeidsrett
   Reglene om arbeidstvister
  • Utvalgte deler av reglene i Lov om arbeidsmiljø
  • Ferielovgivningen
 • Forvaltningsrett
   Reglene om offentlig saksbehandling
 • Spesiallovgivning
   Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
  • Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v.
 • Kontraktsrett
   Reglene om kjøp (kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven)
  • Pakkereiseloven
  • Spesiallovgivning i tilknytning til reiselivsbransjen

  Ferdigheter:
  • Anvende juss og fakta innenfor kunnskapsområdene i næringsrelaterte situasjoner
  • Drøfte juridiske spørsmålstillinger innenfor kunnskapsområdene
  • Begrunne rettslige standpunkt og avgjørelse i konkrete rettslige situasjoner og tvister

  Generell kompetanse
  • Evne å anvende juridisk metodikk basert på rettskildefaktorer og rettslige prinsipper
 • Innhold

  Emnet skal dekke de mest sentrale rettsområdene innenfor servicenæringene når det gjelder næringsvirksomhet. Emnet gir kunnskap om juridisk metodikk og hvordan denne anvendes på juss og faktum. Emnet behandler konkrete regler innenfor rettsområdene og hvordan disse brukes til å finne løsning av konkrete juridiske problemstillinger. Problemstillingene er hentet fra avtalerett, arbeidsrett, forvaltningsrett, spesiallovgivning med næringsrelatert tilknytning.

  Forkunnskapskrav

  Ingen.

  Eksamen/vurdering

  Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
  En skriftlig prøve1/14 timerA - FNorges Lover, annen lovsamling eller særtrykk/kopi av enkeltlover. Disse kan kun inneholde offisiell lovtekst uten kommentarer. Lovdata-utskrifter er ikke tillatt

  Fagperson(er)

  Emneansvarlig
  Dag Osmundsen

  Arbeidsformer

  Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver.

  Overlapping

  Emne Reduksjon (SP)
  Juss for hotell og reiseliv (BHO120_1) 10

  Åpent for

  Hotelledelse y-vei
  Hotelledelse - bachelorstudium
  Reiselivsledelse - bachelorstudium

  Emneevaluering

  Emnet vil følge studentevaluseringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

  Litteratur


  Lenke til pensumlitteratur


  Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

  Sist oppdatert: 11.08.2020

  Historikk