en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO105_1

Norsk og engelsk for høyere utdanning

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studentene skal etter endt kurs kunne lese, skrive og forstå fagtekster. De skal lære gode lese- og uttaleferdigheter og kunne benytte forskjellige skriftlige uttrykksformer. Faget skal gi en generell innføring i de to språkenes oppbygning og grammatikk, og arbeidet med forskjellige fagtekster skal utvide studentenes ordforråd og utvikle formuleringsevnen for flere uttrykksmåter.

Læringsutbytte

Etter fullført emne, vil studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
  • Kan lese, skrive og forstå fagtekster
  • Kan anvende sine kunnskaper i elementære språklige sammenhenger.

Ferdigheter:
  • Har gode lese- og uttaleferdigheter
  • Kan benytte forskjellige skriftlige uttrykksformer.
  • Kan beherske brevskriving, rapport- og referatskriving samt gi resonnerende framstillinger

Generell kompetanse:
  • Kan anvende de to språkene, muntlig og skriftlig, i kommunikasjon med andre.

Innhold

Faget skal gi en generell innføring i de to språkenes oppbygning og grammatikk, og arbeidet med forskjellige fagtekster skal utvide studentenes ordforråd og utvikle formuleringsevnen for flere uttrykksmåter. Uttale og rettskriving vil også stå sentralt. Fagtekstene vil også belyse norsk og engelsk kultur og demonstrere tradisjoner som finnes.

Forkunnskapskrav

Fagbrev innen matfag

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FEngelsk-norsk ordbok.
Norsk-engelsk ordbok.
Muntlig eksamen1/220 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse

Fagperson(er)

Faglærer
Nancy Marie Wood
Emneansvarlig
Bjørn Olav Roaldseth

Arbeidsformer

Undervisningen vil bestå av tradisjonelle forelesninger, studentpresentasjoner, oppgaveløsing og oppgavegjennomgang. Egne gruppearbeid med vekt på engelsk uttale vil bli arrangert. Undervisningen er 80 prosent obligatorisk.

Åpent for

Studenter med matfaglig fagbrev via Y-veien

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet

Litteratur

Relevant pensum vil bli valgt ut fra godkjente lærebøker i norsk og engelsk, aktuelle avis- og tidsskriftartikler og annet kildemateriale.
Norsk:
Hilde Havgar og Gro Knive: DET LILLE EKSTRA - et veiledningshefte i skriftlig produksjon. Fagbokforlaget 2016
Peter Fjågesund: Tårnet, gutten og lammet, Fingal Forlag 2014
Bjørn Olav Roaldseth (red): FILOSOFI OG LEDELSE - En antologi om dialogen som nøkkel til forståelse, Hertervig Forlag, Akademisk, 2016
Engelsk:
For den engelsk modul: Advanced Grammar in Use With Answers av Martin Hewings (Cambridge University Press, 3rd edition)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk