en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BHO102_1

Innføring i matematikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
  • Det forventes at studentene etter endt kurs skal kunne forstå utregning av brøk og prosent
  • Kunne forstå forskjellen mellom 1 og 2 ukjente i ligninger, parenteser
  • Kunne grunnleggende egenskaper ved kvadratsetningene, potenser og kvadratrøtter
  • Kunne forstå enkle derivasjonsregler

Ferdigheter:
  • Kunne bruke enkle forskjellige derivasjonsregler
  • Kunne finne minimum eller maksimum for funksjoner av to variabler
  • Kunne regne med brøk, prosent, renteregning og ligninger

Generell kompetanse:
  • Forstå og kunne bruke de grunnleggende begreper og formler i matematikken

Innhold

Faget skal gi en generell innføring i matematikk, funksjoner med en eller flere variabler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Håvard Hansen

Arbeidsformer

Undervisningen vil bestå av tradisjonelle forelesninger, oppgaveløsing og oppgavegjennomgang.

Åpent for

Hotelledelse y-vei

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet

Litteratur

Bjørnestad, Olsson, Søyland, Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. utgave, Høyskoleforlaget.
Resten av pensum vil foreligge ved emnets oppstart. Relevant pensum vil bli valgt ut fra godkjente lærebøker i matematikk og annet kildemateriale.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk