en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJBAC_2

Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven er et selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.
Oppgaven består av to deler; et produksjonsarbeid og et skriftlig faganalytisk arbeid.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten skal kunne gjennomføre et mindre forskningsarbeid og vise praktisk anvendelse av sentrale deler innen fagfeltet fjernsyns- og multimedieproduksjon.
Ferdigheter:
Studenten skal kunne arbeide i produksjonsteam og kunne være ansvarlig for prosesser. Studenten skal kunne være en kreativ drivkraft i produksjonsprosesser og levere produkter med høy teknisk standard.
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne gjennomføre et arbeid som så langt som mulig gjenspeiler produksjonsprosesser i mediebransjen.

Innhold

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.
Oppgaven skal bestå av to deler; et produksjonsarbeid og et skriftlig faganalytisk arbeid. Oppgaven skal som hovedregel løses individuelt. Individuelle oppgaver fordrer som hovedregel at studenten har ansvar for innhold, form og gjennomføring av produksjonen. Produksjonen kan være en kortfilm, en flermedial produksjon, en flerkameraproduksjon, en radioproduksjon eller en musikkproduksjon/CD. Den produksjonsbaserte delen av oppgaven skal utgjøre 2/3, og den skriftlig faganalytiske delen 1/3 av det totale innleveringsarbeidet. Annen fordeling må godkjennes av emneansvarlig
Oppgaver der studenter samarbeider tverrfaglig vil også kunne godkjennes. Kravene om ansvar vil her være de samme som ved individuell innlevering, men knyttet til en sentral fagfunksjon i produksjonen.
Bacheloroppgaven har kun en innleveringsfrist i året, det er i slutten av vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

BFJ300 Fortellerteknikk og dramaturgi, BFJ310 Fjernsynsproduksjon 3, BSS120 Forskningsteori og metode, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave: produksjonsarbeid og skriftlig arbeid1/1 A - F
Produksjonsbasert del av oppgaven utgjør 2/3 av karakteren, skriftlig faganalytisk del 1/3.
Ved avtalt annen fordeling av omfang, vektes karakter i forhold til dette.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse for tildeling av veileder for oppgaven
Alle studentene må levere en prosjektbeskrivelse som danner grunnlag for tildeling av veileder for oppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margareth Pollestad

Arbeidsformer

I begynnelsen av semesteret arrangeres et intensivt seminar der studentene praktisk og teoretisk får innføring i oppgavens sjangerkrav, samt i arbeid med og skriving av bacheloroppgaven. Studentene oppfordres sterkt til å delta på seminaret. Det vil bli gitt veiledning, individuelt eller i grupper.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Litteratur

Østbye, Helge m.fl (2013) Metodebok for mediefag. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk