en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ303_1

Musikkproduksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i musikkopptak og musikkproduksjon innen forskjellige musikkgenre.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Ved avslutning av emnet skal studentene ha grundig kunnskap om musikkproduksjon innen forskjellige genre. Dette innebærer kunnskap om opptak og miks av forskjellige musikkgenre, musikkinstrumenter og bruk av utstyr for musikkproduksjon. Kurset tar for seg opptak med hovedmikrofonteknikk og multimikrofonteknikk, nedmiks og mastering. Kurset gir en oversikt over mikrofonfonbruk ifm. musikkopptak av forskjellige instrumenter og ensembler, og bruk av prosesseringsverktøy ifm. miks og ferdigstilling av produsert musikk.
Ferdigheter
Studentene skal kunne velge riktig mikrofonteknikk for forskjellige typer musikalske genre og musikkinstrumenter. Studentene skal kunne bruke lydproduksjonsutstyr og programvare for opptak, redigering og nedmiks av musikkopptak. Studentene skal kunne lytte kritisk og gjøre profesjonelle vurderinger av musikkopptak.
Generell kompetanse
Studentene skal ha lært seg å arbeide i team og forstå samspillet mellom de involverte i en musikkproduksjon. Studentene skal kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen musikk. Studentene skal også ha lært seg å ta ansvar for en produksjonsprosess fra planlegging til ferdig produkt, inkludert kontakt med musikere for planlegging av opptaksprosjekter.

Innhold

Emnet består av forelesninger, workshops og praktiske innleveringsoppgaver, og dekker følgende områder
  • Hovedmikrofonopptak
  • Stereoteknikk
  • Surroundopptak
  • Multimikrofonteknikkopptak
  • Bruk av lydprosesseringsverktøy
  • MIDI
  • Nedmiks
  • Mastering

Forkunnskapskrav

BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2

Anbefalte forkunnskaper

BFJ301 Audiovisuell fortelling 3

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/11 A - F
Studentene skal levere 2 musikkopptak i forskjellige genre, ferdig mikset og mastret.
Musikkopptakene leveres som ferdig mastret stereo/surround WAVE fil, 16 bit 44,1 khz. (Varighet minst 3 minutt pr. opptak) I tillegg skal studentene levere Pro Tools prosjekt av opptaket/miksen (hvis noen ønsker å levere prosjektfiler fra annen programvare kan dette avtales spesielt), og en kort prosjektrapport til hvert opptak.
Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sindre Skjøld
Faglærer
Nadine Zoghbi

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, obligatoriske praktiske oppgaver og produksjoner med gjennomgang.
Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.
Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentvaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk