en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ302_1

Redaksjonell prosjektutvikling og entreprenørskap

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet gir kunnskap om hvordan mediehusene og produksjonsselskapene fungerer som enkeltpersons foretak eller frilansere, og hvordan studentene selv kan utvikle og finansiere egne prosjekter uavhengig av redaksjoner og medieproduksjonsselskap.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten skal:
 • Ha kunnskaper om journalistiske nettverk og forstå internasjonale muligheter.
 • Kunne arbeide fra et ståsted utenfor og uavhengig av de store redaksjonene og medieproduksjonsselskapene.
 • Kjenne formater og markedet og være i stand til å utvikle egne ideer.
 • Kunne prosjektutviklingsmetoder og effektiv presentasjon av egne prosjekter.
 • Kjenne, og anvende, gjeldende avtaler og lover for feltet.
 • Kjenne til og kunne anvende finansieringsmuligheter og utføre budsjettering av nye prosjekter eller produkter.
 • Kunne utvikle medieinnhold metodisk.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne utvikle et redaksjonelt eller medialt prosjekt fra idé til presentasjon for mulige redaktører, investorer eller bestillere.
 • Kunne anvende lovverk, finansiering, budsjettering og markedsmuligheter i forbindelse med utvikling av egne prosjekter.

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Ha innsyn i mediemarkedet.
 • Kunne planlegge og gjennomføre større og mindre prosjekter.

Innhold

Emnet tar for seg dagens mediesituasjon og utforsker alternativ til fast jobb i redaksjoner eller medieproduksjonsselskap. For å få kunnskap til å foreta realistiske valg som nyutdannet får studentene møte frilansere i redaksjoner og medieproduksjonsselskap, journalister og redaksjonelle medarbeidere som arbeider tverrfaglig, multinasjonalt og/eller multimedialt. Studentene gis innføring i hva som skal til for å være sin egen arbeidsgiver og skape sin egen arbeidsplass. Emnet gir innføring i metoder for utvikling og kvalitetssikring av medieprosjekter.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/11 ukeA - F
Eksamen er en hjemmeeksamen der oppgaven er å utvikle og produsere sitt eget medieprosjekt. Prosjektet skal presenteres for programinnkjøper, medieproduksjonsselskap, redaksjon eller investor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgaver
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margareth Pollestad
Faglærer
Lars Nyre , Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesinger, praktiske øvinger, casestudies, prosjektutvikling og obligatoriske innleveringsoppgaver.

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk