en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ220_1

Film: historie, teori og analyse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et innføringskurs i filmens historie, filmanalyse og filmteori/-estetikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal kunne
· gjøre rede for en rekke filmretninger og filmhistoriske epoker
· gjøre rede for noen hovedlinjer i klassisk filmteori/-estetikk
Ferdigheter
Studenten skal kunne
· analysere filmer med henblikk på narrativ form og filmatiske teknikker
· forstå og betrakte nyere filmer i et filmhistorisk perspektiv
Generell kompetanse
Studenten skal kunne
· forholde seg til filmer som komplekse meningsbærende fenomener

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i filmhistorie (med fokus på spillefilmen) og filmanalyse. I tillegg tar emnet for seg grunnleggende problemstillinger innenfor klassisk filmteori og -estetikk. Sentrale stilarter og filmbevegelser som for eksempel den klassiske Hollywood-filmen, tysk ekspresjonisme, den sovjetiske montasjefilmen, italiensk neorealisme og den franske nybølgen blir gjennomgått på kurset. Emnet fokuserer på hvordan forskjellige historiske perioder har påvirket utviklingen av spillefilmen. Estetiske, teknologiske, industrielle og samfunnsmessige faktorer utgjør noen av de viktigste innfallsvinklene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave (3500 ord +/- 10 %) og avsluttende muntlig eksamen1/1 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Cato Wittusen

Arbeidsformer

Undervisningsformen er forelesninger. Det vil være filmvisning i forbindelse med hver forelesning. Fullt læringsutbytte forutsetter at studenten deltar på disse visningene, samt tar aktivt del i undervisningen (leser pensumtekstene i forkant av forelesningene og deltar i diskusjonene).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Filmkunnskap (ØK0402_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk