en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ203_1

Audiovisuell fortelling 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet bygger på Audiovisuell fortelling 1 og det vil gå mer i dybden på fortellerteknikk-teori. I tillegg skal studentene produsere korte audiovisuelle historier.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om klassisk fortellerteknikk samt en evne til audiovisuell analyse.
Ferdigheter
Studenten skal opparbeide ferdigheter som gjør hun/han i stand til å lage presise audiovisuelle fortellinger gjennom praktisk arbeid. Studenten skal beherske håndverket innenfor fagene: foto, lys, lyd, klipp.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse/manusfase, produksjon og etterarbeidsfasen av filmproduksjon. I tillegg skal studenten lære å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Innhold

Med utgangspunkt i forskjellige øvinger skal studenten fordype seg i den audiovisuelle fortellinga . En skal og få en utvidet forståelse for den fortellermessige funksjon i foto og lyd.
Det fordypes i de fire områdene: fortelling, foto, lyd og klipp.

Forkunnskapskrav

BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen/vurdering

Eksamensfilm og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm i grupper7/1021 dagerA - FAlle.
Individuell hjemmeeksamen3/107 dagerA - FAlle.
Eksamensfilmen er i grupper på to. Hjemmeeksamen leveres individuelt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hans Eirik Voktor
Faglærer
Sindre Skjøld , Ane Lyngstad Oltedal , Nadine Zoghbi

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.
Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.
Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fortellerteknikk og dramaturgi (BFJ300_1) 10
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk