en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ202_1

Flerkameraproduksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet dekker de ulike fagfunksjonene og -områdene innen flerkameraproduksjon, fra idéutvikling til ferdig produkt.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Kandidaten skal:
  • Ha bred kunnskap om flerkameraproduksjon fra utvikling av idé til ferdig produkt.
  • Ha bred kunnskap om produksjonsmetoder og formater for flerkameraproduksjon.
  • Ha bred kunnskap om teknikk og produksjonstekniske verktøy.
  • Kunnskap om produksjon- og prosjektledelse, utvikling og design.

Ferdigheter
Kandidaten skal:
  • Kunne mestre ulike produksjonsmetoder innen flerkameraproduksjon.
  • Kunne utføre de vanligste fagfunksjonene i fagfeltet.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:
  • Kunne arbeide selvstendig, i team, og forstå samspillet i en større produksjon.
  • Kunne sammenligne og vurdere ulike produksjonsformer innen fjernsynsproduksjon.

Innhold

Emnet fordyper seg i direktesendt flerkameraproduksjon. Studentene deltar på ulike øvingsproduksjoner både i studio og ute på location og får opplæring i de vanligste funksjonene underveis i prosessen. De fleste produksjonene utvikles fra idé til sendbart program og benytter ulike produksjonsmetoder. Emnet vektlegger både teknikk, innhold, fortellerteknikk og estetikk. Studentene får erfaring med produksjonsprosessen og representativt utstyr innenfor funksjoner som regi, script, foto, lyd, lys, kamerakontroll, bildemiks og teknisk ledelse.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver og deltakselse i øvingsproduksjoner
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner, redaksjonsmøter og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torfinn Audun Ingeborgrud
Faglærer
Margareth Pollestad , Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, veiledning, teoretiske og praktiske oppgaver, samt produksjoner med gjennomgang og evaluering.
Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.
Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid ut over vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tv-produksjonsteknikk (ØK1486_1) 15
Fjernsynsproduksjon 2 (BFJ215_1) 20

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk