en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ201_1

Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet bygger videre på grunnleggende Fjernsyns- og multimedieteknikk, og går inn på teknikken bak kreativ bruk av lys og farge i produksjon og etterarbeid for levende bilder.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter emnet skal studentene ha god forståelse av farger og korrigering av dette i fjernsynskamera og annet produksjonsutstyr. Studentene skal også ha god kunnskap om fargerom, gamma, komprimering, kalibrering og IP-teknologi i fjernsynsproduksjon.
Ferdigheter
Studentene skal være i stand til å kunne anvende utstyr til fargekorrigering og animasjon, og bruke verktøy for kreativ manipulering av dette i videoproduksjoner. Studentene skal være godt i stand til å velge utstyr og produksjonsflyt til alle typer produksjoner.
Generell kompetanse
Gjennom forelesinger og øvinger skal studentene tilegne seg god kunnskap om fjernsynsteknikk, og kunne anvende teknisk kunnskap i en kreativ sammenheng.

Innhold

Fargelære med synssystemet og dets fysiologiske og psykologiske parameter.
Fargekamera inkludert blokkskjema, matrisering, fargebalansering og bildesensorer.
Filformater som brukes i produksjon av bilde og lyd.
Digital bildebehandling og fargekorrigering.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjente laboratorieinnleveringer
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær – som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 – må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hallgeir Skretting

Arbeidsformer

Forelsinger og obligatoriske øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsyns- og multimedieteknikk (BFJ225_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk