en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BFJ101_1

Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset skal gi grunnleggende forståelse for fjernsynsteknikk og digital bildebehandling.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter kurset skal studentene ha god forståelse av kamerateknikk, optikk og signalgangen i fjernsynskamera og annet produksjonsutstyr. De skal også ha god kunnskap om hvordan fjernsynssignal og filformater for fjernsyns- og multimedieproduksjon er bygd opp.
Ferdigheter
Studentene skal være i stand til å kunne velge hensiktsmessig produksjonsutstyr og filformater til fjernsyns- og multimedieproduksjoner og kunne levere produksjoner i henhold til spesifikke tekniske krav.
Generell kompetanse
Gjennom forelesinger og øvinger skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om fjernsynsteknikk.

Innhold

Kurset gir en innføring i filformat for levende bilder. Studentene vil lære å bruke skop for å kunne vurdere og levere profesjonell kvalitet på et videosignal. Der gis også en oversikt over leveringsstandarder i profesjonell kringkasting og for video på nett. Grunnleggende digitalteknikk er en forutsetning for å forstå kanal- og kildekode for et digitalt videosignal. Kurset gir også en oversikt over standarder for oppløsning i digital video.

Forkunnskapskrav

BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjente labaratorieinnleveringer
Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.
For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hallgeir Skretting

Arbeidsformer

Forelesinger samt innlevering av teoretiske oppgaver og praktiske øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsyns- og multimedieteknikk (BFJ225_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk