en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA910_2

Internasjonalt semester

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dansestudenter får mulighet til å studere i utlandet i 5. semester. Et overordnet læringsutbytte i dette emnet er å utvikle seg faglig som dansekunstner. I tillegg til å få kjennskap til det internasjonale dansefeltet, utvikler studenten seg som menneske.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for utvidede perspektiver i forhold til sin egen rolle som utøvende og medskapende danser gjennom å ha hatt et opphold ved en utenlandsk institusjon

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • vise til en utdypet og videreutviklet forståelse for egen utøverkunnskap og danseteknikk

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • reflektere over sin utvikling og erfaring som utøvende og medskapende danser gjennom å ha hatt et opphold ved en utenlandsk institusjon
  • reflektere over de kulturelle rammene en har arbeidet under og sette dette i sammenheng med seg selv som utøvende og medskapende danser

Innhold

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet ta klasser i dans for å utvikle seg som danser. Genrer og type dans er underordnet, og en spesialisering ut fra studentens ønske er mulig. Undervisningen studenten mottar kan også inneholde både teoretiske og pedagogiske komponenter ut fra tilbudet som blir gitt ved den aktuelle institusjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Vurdering blir individuelt bestemt ut fra hvilket opplegg den enkelte student gjennomfører ved den gjestende institusjon. Spesifisering av vurderingsform skal fremkomme av læringsavtalen/learning agreement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav utformes i læringsavtalen som ligger til grunn for den enkeltes utvekslingsopphold.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ane Iselin Brogeland

Arbeidsformer

Studenten følger et studieopplegg ved besøksinstitusjon, enten ved at de går inn i et eksisterende opplegg, eller ved at institusjonen tilrettelegger et opplegg spesielt for den enkelte student(er). Det er også mulig at UiS-studenter som reiser ut kan konstruere innholdet i et utenlandsopphold som ikke bygger på et eksisterende institusjonssamarbeid. Dette opplegget skal i så fall godkjennes av instituttledelsen, og finansieres av den enkelte student.
Individuelt arbeid avhengig av programmet ved vertsinstitusjonen / egen søknad. Innreisende studenter får tildelt en veileder på UiS, som følger opp arbeidet under utenlandsoppholdet. Det er ønskelig at studenter fra UiS som reiser til en annen institusjon får tildelt en veileder fra sin nye institusjon.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk