en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA875_1

Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research kan være, dette med et spesielt fokus på å forske gjennom kunsten/i kunsten. Emnet inneholder en innføring i begrepet artistic research, også med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter endt gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid. Studenten får muligheten til å bruke sin kunnskap fra dette emnet inn i emnet Formidling III.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • ha kjennskap til noen forskjellige retninger innenfor artistic research som har relevans for dansekunstneren.
  • kunne anvende artistic research som redskap i undersøkelsen av prosessen i kunstnerisk arbeid, for eksempel installasjon, live art og annet.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • bruke utvalgte metoder fra artistic research i undersøkelse av eget kunstnerisk arbeid.
  • redegjøre for hvordan artistic research kan inngå i en kunstnerisk undersøkelse.

Generell kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne
  • redegjøre for forskjellen mellom artistic research og forskning.
  • forstå hvordan artistic research kan være et sentralt verktøy i arbeid med kunstneriske arbeider.

Innhold

Innføring i forskjellige retninger i artistic research, både teoretisk og praktisk.
Innføring i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Merknad. I formidling III får studenten bruke artistic research inn i det praktiske og teoretiske arbeidet med sin solo.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Birgitte Bauer-Nilsen
Emneansvarlig
Siri Dybwik

Arbeidsformer

I bolker og/eller ukentlig. Forelesninger og presentasjoner av eksterne kunstnere. Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen. Individuell og gruppe arbeid underveis tilknyttet forelesninger.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Nina Malterud: Kunstnerisk utviklingsarbeid- nødvendig og utfordrende (artikkel 2012)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk