en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA875_1

Innføring i Artistic Research og andre kunstformer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Artistic research er likestilt med forskning i Lov om universiteter og høgskoler. I dette emnet får studenten innføring i hva artistic research kan være, dette med et spesielt fokus på å forske gjennom kunsten/i kunsten. Emnet inneholder en innføring i begrepet artistic research, også med presentasjoner av forskjellige kunstnere og deres metoder for å undersøke eget kunstverk og egne kunstneriske prosesser. Etter endt gjennomføring av emnet skal studenten ha fått kjennskap til begrepet og også ha tilegnet seg noen grunnleggende metoder som de kan bruke i eget arbeid. Studenten får muligheten til å bruke sin kunnskap fra dette emnet inn i emnet Formidling III.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • ha kjennskap til noen forskjellige retninger innenfor artistic research som har relevans for dansekunstneren.
  • kunne anvende artistic research som redskap i undersøkelsen av prosessen i kunstnerisk arbeid, for eksempel installasjon, live art og annet.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • bruke utvalgte metoder fra artistic research i undersøkelse av eget kunstnerisk arbeid.
  • redegjøre for hvordan artistic research kan inngå i en kunstnerisk undersøkelse.

Generell kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne
  • redegjøre for forskjellen mellom artistic research og forskning.
  • forstå hvordan artistic research kan være et sentralt verktøy i arbeid med kunstneriske arbeider.

Innhold

Innføring i forskjellige retninger i artistic research, både teoretisk og praktisk.
Innføring i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.
Merknad. I formidling III får studenten bruke artistic research inn i det praktiske og teoretiske arbeidet med sin solo.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk fremmøte i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Dybwik
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Emnet undervises i bolker og/eller ukentlig. Videre er emnet knyttet til Formidling III hvor studenten vår mulighet til å se tilbake på sin kunstneriske prosess og hvor en gjennom innføring i forskjellige metoder får hjelp til å finne et forskningsfokus tilknyttet individuell utøving og også den kollektive, koreografiske prosessen, dette utvikles gjennom samtaler og forelesninger. Studentene får innblikk i hvordan PhD stipendiater arbeider ved fakultetet. Emnet legger vekt på en kollektiv undervisningsform hvor en er undersøkende og aktiv. Hovedarbeidskrav er en installasjon hvor den enkelte student får utvikle et "refleksjonsverk". Emnet gir innføring i forskjellige måter å dokumentere kroppslig kunnskap, dette er en sentral del av arbeidsformen.

Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen. Individuell og gruppe arbeid underveis tilknyttet forelesninger.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk