en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA870_2

Dans i kontekst : fra den lokale scene til den globale

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I emnet får studenten innsikt i ulike kulturers danseformer og interkulturelle/multikulturelle danseforestillinger/begivenheter. Studenten får kunnskap om dansenes relasjon til samfunnet og forståelse for både etiske og kulturelle aspekter ved arbeidet i koreografiske prosesser fra andre kulturer. Det presenteres analysemetoder og kulturelle teorier samt temaer som kunstaktivisme i og med andre kulturer. Intensjonen er at studenten får et utvidet og reflektert perspektiv på dansekunst fra Den lokale scene til den globale som gjør dem i stand til å kontekstualisere sitt eget kunstnerisk arbeid og ståsted.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • anvende antropologiske analysemetoder og kulturelle teorier i forhold til følgende:
  • Etnisk dans
  • Samtidsdans fra i ikke-vestlige kulturer
  • Interkulturell- og multikulturelle danseforestillinger/begivenheter

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for dansens ulike funksjoner ved utvalgte eksempler fra andre kulturer, ulike tidsepoker og samfunnslag.
  • gjøre rede for kulturelle og samfunns aspekter ved lokale danse og sætte det i et globalt perspektiv.
  • gjøre rede for kunstaktivisme i dans.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • arbeide med oppgaver som krever refleksjon om etiske og kulturelle aspekter ved lokale dansene og kunne sette disse i et globalt perspektiv.
  • kontekstualiser sitt eget arbeid med dansekunst i relasjon til et globalt perspektiv.

Innhold

Det danseantropologiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og oppgavene knyttet til emnet er laget for å gi studenten innsikt i ulike kulturers danseformer og dens sosiale og samfunnsmessige betydning.
Å kunne gjennomføre et feltarbeid hvor det inngår praktisk innlæring og skapelsesprosesser fra andre kulturers dans for å belyse dets betydning på den globale scene.

Forkunnskapskrav

BDA810 Dans i kontekst: fortid og nåtid

Eksamen/vurdering

Gruppeoppgave og muntlig individuelt opplegg
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeoppgave3/4 A - F
Muntlig individuelt opplegg1/410 minutterA - F
En skriftlig gruppeoppgave og et muntlig opplegg. Det gis en felles karakter for gruppeoppgaven (3/4) og det individuelle muntlige opplegg (1/4).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktende obligatorisk fremmøte på all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Ronold Mathisen , Birgitte Bauer-Nilsen
Faglærer
Birgitte Bauer-Nilsen

Arbeidsformer

Ukentlig undervisning med forelesninger, praktisk trening, gruppearbeid og prosjektarbeid.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur: ca. 350 sider
NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Barba, E. (1994). En kano af papir. Teaterantropologiens oprindelse. Kap. 1, 5 sider. Gråsten: Drama forlag.

Barba, E. & Savarese, N. (1991). The Secret Art of The Performer - A Dictionary of Theatre Anthropology. Side 8-22, 16 sider. London: Routledge.

Bauer-Nilsen, B. (2016). Koreografens blik - Den performative koreografiske metode til skabelse af en interkulturel forestilling. Side 74-132 og side 148-153, 63 sider. København: Multivers.

Buckland, T. J. (Red.). (1999). Dance in The Field, The Mystique of Fieldwork af Adrienne L. Kaeppler. Side 17-25, 8 sider. Basingstoke: Macmillan.

Campberg, P. (Red.). (1996). A Critical Reader,The challenge of Binglish - analysing multi-cultural productions, af Jatinder Verma. Side 193-202, 9 sider. Manchester: Manchester U.P.

Foster, S. L. (2009). Worlding Dance - Choreographies and Choreographers . 20 sider. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Hansen, F. T. (2001). Kunsten at navigere i kaos. Om dannelse og identitet i en multikulturel verden . Side 54-61 og side 83-94, 18 sider. Vejle: Kroghs Forlag.

Harris, A. M. (2016). Video as method, understanding qualitative research. Side 53-99, 46 sider. New York: Oxford University Press.

Hastrup, K. (2003). Ind i verden - en grundbog i antropologisk metode. Side 9-32, 23 sider. København: Hans Reitzel.

Hjort, M. (Red.). (1993). Dans i världen, Indiens klassika danskonst av Lilavati Häger side 12-27, 15 sider. Stockholm: Carlsson.

Paves, P. (1996).The Intercultural Performance Reader. Side 2-27, 25 sider. London: Routledge.

Schechner, R. (2002). Performance Studies - An Introduction. Side 263-325, 62 sider. New York: Routledge.

Weibel, P. (Red.). (2015). Global Activism - Art and Conflict in the 21st Century. 20 sider: USA: MIT Press.

+ diverse artikler og utvalgte videoer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk