en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA850_2

Egendefinert prosjekt

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I egendefinert prosjekt får studenten fordype seg i et emne som har spesiell interesse for den enkelte. Med fokus på eget, selvstendig arbeid og med støtte fra faglig veileder får studenten lære seg å planlegge, gjennomføre og evaluere eget prosjekt. Egendefinert prosjekt skal videreutvikle studenten sin kunnskap som utøver i et bredt perspektiv, prosjektet skal hovedsaklig være utøvende eller skapende.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • arbeide selvstendig med et egendefinert prosjekt og sette sin problemstilling inn i en større faglig sammenheng.
  • planlegge, gjennomføre og evaluere et egeninitiert prosjektarbeid.
  • reflektere selvstendig over en kunstnerisk, egendefinert prosess, kroppslig- og/eller teoretisk.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • bruke komponenter/metoder som inngår i et selvstendig og egendefinert prosjektarbeid
  • bruke erfaringen fra egendefinert prosjekt i videre selvstendig arbeid med hensyn til planlegging, gjennomføring og evaluering.
  • reflektere kritisk og analyserende i selvstendig prosjektarbeid.

Generell kunnskap
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • arbeide selvstendig i mange typer kunstneriske prosesser og anvende et utvalg arbeidsmetoder.
  • forstå hvilke komponenter som inngår i et selvstendig arbeid og overføre disse erfaringene til andre arbeidsprosesser.
  • dele sine erfaringer fra et selvstendig prosjektarbeid.

Innhold

Prosjektets innhold blir definert av studenten. Prosjektet skal forankres i det praktisk utøvende/skapende men kan også omfatte det fagteoretiske. Prosjektet skal bidra til studentens utvikling som dansekunstner, og skal derfor inneholde en egen plan for fysisk trening i løpet av semesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon av prosjektarbeid1/1 Bestått - Ikke bestått
Prosjektet blir evaluert med bestått / ikke bestått av den tildelte veileder. Hva som skal vurderes skal fremgå av prosjektsøknaden. En egen plan for regelmessig fysisk trening skal inngå i prosjektet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Birgitte Bauer-Nilsen , Marie Ronold Mathisen
Faglærer
Marie Ronold Mathisen , Berit Aarrestad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Studenten skriver en prosjektsøknad til emneansvarlig som i samråd med faglærere/faggrupper godkjenner prosjektet. Studenten arbeider selvstendig med prosjektet sammen med en tildelt veileder fra instituttet som følger prosjektet fra søknad til sluttvurdering er gjennomført. Studenten kan kombinere arbeid ved UiS med et studieopphold/studiereise til annen institusjon. Studenten må ta ansvar for daglig trening i denne perioden.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk