en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA840_2

Arbeidslivskunnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha kunnskap og innsikt i norsk kulturpolitikk
  • ha kunnskap og innsikt i utfordringer utøvere i scenekunst møter i forhold til etikk, maktbalanse og kjønn


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for entreprenørielle egenskaper/evner: nettverksbygging, søknadskriving, karriereplanlegging og utvikling.


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha innsikt i sitt fremtidige arbeidsfelt som dansekunstner, herunder oversikt over aktuelle kunst- og kulturinstitusjoner og offentlig forvaltningsorganer.

Innhold

  • Innføring i entreprenørskap innen det kulturelle feltets praksis.
  • Dansepolitiske og kulturpolitiske problemstillinger i dagens samfunn.
  • Etikk, maktbalanse og kjønnsperspektiv i scenekunstfeltet
  • Økonomi for frilans dansekunstnere
  • Karriereplanlegging og utvikling
  • Jobbsøknader

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappevurdering hvor 2-3 mindre skriftlig og muntlig oppgaver inngår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktende fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Ronold Mathisen , Siri Dybwik
Faglærer
Siri Dybwik

Arbeidsformer

Klasseundervisning med forelesninger, gruppearbeid og feltbesøk.

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet

Mangset, P. & Røyseng, S. (Red.). (2009): Kulturelt entreprenørskap. 244 sider. Fagbokforlaget.

Fieldseth, M. (2015) Fri Scenekunst i praksis. Utviklingen av fri scenekunst i Norge på 2000 tallet. 105 sider. Kulturrådet/Fagbokforlaget. Hentet fra https://www.kulturradet.no/documents/10157/f20123a8-5af5-487c-bcb3-b600c2232a89


Moe, S. (2015). Kunstnerøkonomiutredningen: Kunstens autonomi, kunstens økonomi. hentet fra https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rapport-kunstens-autonomi-og-kunstens- okonomi/id2364099/

Kulturdepartementet (2013). Dans i hele landet. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rapporter_planer/p laner/2013/dans-i-hele-landet.html?id=714435

Røyseng, S. (2011) Kunstnere i kulturnæringenes tidsalder. 32 sider. Kulturrådet/ Fagbokforlaget. Hentet fra http://www.kulturradet.no/vis- publikasjon/-/publikasjon-kunstnere-i-kulturnaeringenes-tidsalder


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk