en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA840_2

Arbeidslivskunnskap

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturpolitikken som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha kunnskap og innsikt i norsk kulturpolitikk
  • ha kunnskap og innsikt i utfordringer utøvere i scenekunst møter i forhold til etikk, maktbalanse og kjønn

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for entreprenørielle egenskaper/evner: nettverksbygging, søknadskriving, karriereplanlegging og utvikling.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • ha innsikt i sitt fremtidige arbeidsfelt som dansekunstner, herunder oversikt over aktuelle kunst- og kulturinstitusjoner og offentlig forvaltningsorganer.

Innhold

  • Innføring i entreprenørskap innen det kulturelle feltets praksis.
  • Dansepolitiske og kulturpolitiske problemstillinger i dagens samfunn.
  • Etikk, maktbalanse og kjønnsperspektiv i scenekunstfeltet
  • Økonomi for frilans dansekunstnere
  • Karriereplanlegging og utvikling
  • Jobbsøknader

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappevurdering hvor 2-3 mindre skriftlig og muntlig oppgaver inngår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktende fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Dybwik
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Klasseundervisning med forelesninger, gruppearbeid og feltbesøk.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk