en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA830_2

Musikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • kunne bruke relevant musikkterminologi og anvende dette i sin egen utøverpraksis og i dialog med musikkfaglige
  • kunne bruke praktiske musikalske elementer i sitt arbeid som dansekunstner
  • bli bevisst sitt eget musikalske ståsted (musikalsk identitet) og kunne knytte dette til sitt arbeid som danser
  • kunne gjøre rede for ulike musikkformer og musikkstiler og bruke dette i analyse av danseforestillinger

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • arbeide praktisk og analytisk med form, rytmikk og dynamikk i musikk
  • arbeide praktisk og analytisk med musikk i sitt eget arbeid som skapende danser

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • gjøre rede for ulike musikkformer og musikkstiler
  • vise forståelse for og arbeide selvstendig med musikk som virkemiddel i utforskende kunstnerisk arbeid

Innhold

Studentene skal få en grunnleggende kunnskap om musikk og musikkterminologi, og et overblikk over musikkhistorien, samt praktisk trening i bruk av musikkterminologi som er nødvendig å beherske for en dansekunstner. Kurset vil inneholde grunnleggende praktiske øvelser i rytmikk og gehør.
Studentene skal få en grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og kunne bruke dette praktisk og analytisk i eget arbeid og i samarbeid med andre. I møtet med sin egen utøverpraksis og i dialog med musikkfaglige skal studentene bli bevisst sin egen musikalske identitet og begrunne sine egne musikalske valg. Ved analyse av forestillinger, refleksjoner i plenum og deltakelse i workshops med utøvende musikere og/eller komponister vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom musikk og dans.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
For å få godkjent emnet må studenten ha godkjent 3 praktiske/skriftlige arbeider underveis i studieåret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å få godkjent emnet må studenten ha godkjent 3 praktiske og skriftlige arbeider underveis i studieåret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Henning Rød Haugland
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Praktiske øvelser og forelesninger. Diskusjon og gruppearbeid. Lytting og musikalsk analyse.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk