en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA810_1

Dans i kontekst: fortid og nåtid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet får studenten lære om den sceniske dansen i en kulturell og samfunnsmessig kontekst med fokus på utvikling av moderne dans og samtidsdans i perioden 1900 frem til i dag.
Emnet gir samtidig studenten grunnleggende ferdigheter for å kunne analysere dans. Det historiske og analytiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og de ulike oppgavene knyttet til studiet er laget for å gi studenten innsikt i sentrale koreografer, verk og tidsepoker. Studenten får trening i å arbeide med ulike oppgaver som krever refleksjon og kritisk tenkning om fortid så vel som nåtid.

Læringsutbytte

Studenten skal:
Kunnskap
  • kunne gjøre rede for den sceniske dansens historiske og kontekstuelle utvikling med særlig vekt på modernisme, det postmoderne og samtiden
  • forstå samtidsdans i en historisk, estetisk og sosial kontekst
  • kunne gjøre rede for utvikling av samtidsdans i Norge
  • kunne anvende relevante begrep for å kunne sjangerdefinere scenisk dans,
  • samt beskrive ulike epokers estetikk.
  • Forstå og kunne drøfte temaer som handler om etikk, kjønn og politikk i relasjon til dansekunstens utvikling gjennom tidene og i samfunnet i dag.

Ferdigheter
  • kunne anvende dansehistoriske kunnskap for å se en koreograf/verk i henhold til koreograf/verks egen samtid og betydning for ettertid/nåtid
  • kunne bruke ulike metoder som redskap i analyse av dansekunst
  • kan bruke akademisk skriving til å uttrykke seg om dansekunst
  • anvende relevant begreper i drøfting og refleksjon omkring dansekunst i fortid og nåtid


Generell kompetanse
  • ha en grunnleggende forståelse for dans som estetisk fenomen
  • ha et overblikk over den sceniske dansens historie med hovedvekt på perioden fra 1900 og frem til idag
  • ha tilegnet seg verktøy for å kunne analysere scenisk dans
  • ha tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving
  • kunne kontekstualisere seg selv og sin egen praksis.
  • kunne anvende kunnskap om etikk, kjønn og politikk og relater disse til utvikling av fagfeltet, samt deres relevans for dansekunstnere og deres arbeidsliv.

Innhold

Kurset gir et overblikk over utviklingen av den europeiske og amerikansk scenedansen med hovedvekt på perioden fra ca. 1900 og fram til i dag. Kurset gir en grunnleggende forståelse av samtidsdansen. Det vil bli lagt vekt på at studentene får en oversikt over dansen i sin egen samtid. Analyse av scenisk dans skal bidra til at studentene skal se dans i henhold til dens kontekst, samt gi studentene en forståelse for dansen som estetisk fenomen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/13 dagerA - F
For å kunne gå opp til eksamen må en mappe der 4 definerte arbeider inngår vurderes og godkjennes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Camilla Christiane Nordhagen
Faglærer
Camilla Christiane Nordhagen , Birgitte Bauer-Nilsen

Arbeidsformer

Ukentlig undervisning/forelesninger. Undervisningen vil legge opp til diskusjoner og kritisk refleksjon både individuelt og i gruppe. Skriftlig innleveringsoppgaver.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Revidert litteraturliste, studieåret 2019/2020:
Ca. 729 sider

Adshead, Janet (red): Dance Analysis. London: Dance Books, 1988, s. 1-106, totalt 106 sider

Eg, Camilla (red.) (2007) Dans i samtiden, Scandinavian Academic Press. utvalgt kapitler, ca. 60 sider

Reynolds, Nancy & Malcolm Mc Cornick: Dance in the Twentieth Century - No fixed points, Yale, 2003, s. 1-105, 319-492, 605-673, totalt 346 sider

Svendal, Sigrid Ø.(red.); Bevegelser- norsk dansekunst gjennom 20 år, Skald forlag, 2016, utvalgt kapitler, ca. 80 sider


Kompendium (137 sider)
Carter, Alexandra (ukjent), Making history, A general introdution. I Carter, Alexandra (red), Rethinking Dance history, A reader, New York, 2004, s. 1-9

Carter, Alexandra (ukjent), Destablishing the disiplin: Critical debates about history anf their impact on the study of Dance. I Carter, Alexandra (red), Rethinking Dance history, A reader, New York, 2004, s. 10-19

Ed. Copeland, Roger & Cohen, Marshall: What is dance? New York: Oxford University Press, 1983, s. 1-9

Foster, Susan Leigh. Reading Dancing. Bodies and Subjects in Contemporay American Dance. Los Angeles, University Press of California (1986), s. 58-98

Johan, Martin, The Modern Dance, New York, Priceton Book Company, 1989, s. 1-33


Kant, Marion (ukjent). German Dance and Modernity. I Carter, Alexandra (red), Rethinking Dance history, A reader, New York, 2004, s. 107-118

Lepecki, André (ukjent). Concept and Precence, - The Contemporary European Dance Scene. I Carter, Alexandra (red), Rethinking Dance history, A reader, New York, 2004, s. 170-181.

Tomko, Linda J. (ukjent). Considering caustion and conditions of possibilty. I Carter, Alexandra (red), Rethinking Dance history, A reader, New York, 2004, s. 80-93

Wigman, Mary (ukjent). The Philosophy of Moderne Dance. I Cohen, Selma Jean (red), Dance as a Theathre Art, (2.utgave), New Jersey, Priceton Book Company, 1992, s. 149-153


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk