en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA795_1

Body research and awareness II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har hovedvekt på metoder for videre forståelse og utviklingen av danserens fysiske bevissthet av ulike bevegelsesverktøy. Samt utviklingen av danserens kunstneriske og individuelle bevegelsesspråk. Studenten vil utvikle kunnskap om hvordan de ulike elementene, både individuelt og i samspill med andre, bidrar til å utvikle fysisk potensial og kroppslig bevissthet. Videre skal studenten utdype bruken av ulike fysiske metoder og bevegelsesprinsipper, både konseptuelt og praktisk, og forstå elementenes relevans i en kunstnerisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om metoder som utvikler det enkelte språk for bevegelse og kunne jobbe selvstendig med disse
  • ha kunnskap om metoder og praksis som utvikler kroppslig bevissthet og tilstedeværelse, og kunne bruke disse i egen praksis
  • vise en utdypet forståelse av å jobbe med andre og hvordan dette påvirker utviklingen av eget bevegelsesspråk


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • kunne løse fysiske oppgaver i nært samarbeid med andre og bidra til gruppens kollektive utvikling
  • kunne utvikle eget fysisk potensiale og bevegelsesspråk gjennom bruken av ulike utforskende praksiser
  • kunne arbeide utdypet med fysisk og konseptuell kunnskap i forhold til de underviste metodene; fortsette en videreutvikling av en tenkende kropp


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • vise utdypet forståelse i utøvelsen av fysiske bevegelsesprinsipper og danskunstneriske verktøy, både konseptuelt og praktisk
  • kunne anvende de forskjellige fysiske metodene til egen kunstnerisk og fysisk forskning

Innhold

Emnet består av undervisning i ulike utforskende fysiske praksiser. Dette inkluderer kontaktimprovisasjon og partnering, strukturert improvisasjon, martial arts, somatisk arbeid, stemmebruk og tekts arbeid.

Forkunnskapskrav

BDA790 Body Research I

Anbefalte forkunnskaper

Body research/awareness I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappe bestående av en mindre skriftlig oppgave og en avsluttende refleksjonsoppgave i form av en lecture demonstration som inneholder en fysisk demonstrasjon samt en muntlig refleksjon.
Oppgavene vurderes samlet og gis en felles karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.
Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hagit Yakira
Faglærer
Ane Iselin Brogeland , Hagit Yakira

Arbeidsformer

Fysisk arbeid, ukentlig eller i bolker

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Reeve, Sandra (2011). Nine Ways of Seeing a Body. Side 33-37, 47-51. Devon: Triarchy Press.

Crickmay, C. & Turfnell, M. (2004). A widening field: Journey in body and imagination, Hampshire: Dance Books Ltd. Pages to be announced

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and the world through mindfulness. Side 79-83, 108-113, 117-123, 192-197, 336-339, 405-409. Kent: Piatkus Books.

Tolle, E. (2011). The Power of Now (3.utg.). Side 1-14, 77-106. London: Hodder & Stoughton.

Novak, C.J (1990). Sharing The Dance. Contact improvisation and American culture. The University of Wisconsin Press. Wisconsin USA. Pages: 1-21, 22-62

Pallaro, P. (Ed.). (1999). Authentic movement. Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. London, England: Jessica Kingsley Publishers. Chapters 3, 12 & 21.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk