en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA790_1

Body research and awareness I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet tilbyr studenten en innføring i ulike metoder og bevegelsespraksiser for utvikling av danserens fysiske bevissthet og bevegelsesregister.
Studenten arbeider med ulike tilnærminger, som for eksempel, Pilates, kontaktimprovisasjon og partnering, somatisk praksis, m.m.
Studenten opparbeider en forståelse av fysiske bevegelsesprinsipper og anvendelsen av disse både konseptuelt og praktisk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
  • ha kjennskap til metoder som utvikler det individuelle bevegelsesspråket
  • ha kjennskap til metoder og praksiser som utvikler kroppslig bevissthet og tilstedeværelse
  • ha kjennskap til ulike former for samdans og vise forståelse for hvordan disse påvirker utviklingen av eget bevegelsesspråk

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • arbeide ut fra eget fysisk utgangspunkt, alene og i gruppe
  • løse fysiske oppgaver i tett samarbeid med andre
  • forstå relevansen av ulike utforskende praksiser i utviklingen av eget fysisk potensiale og bevegelsesspråk

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:.
  • ha kjennskap til og vise forståelse i utførelsen av fysiske bevegelsesprinsipper og dansekunstneriske verktøy, både konseptuelt og praktisk

Innhold

Emnet består av undervisning i ulike utforskende fysiske praksiser. Dette inkluderer kontaktimprovisasjon og partnering, strukturert improvisasjon, martial arts, somatisk arbeid, stemmebruk og tekstarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappe bestående av 2 oppgaver – en individuell skriftlig oppgave og en praktisk gruppeoppgave. Oppgavene vurderes samlet og gis en felles karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er innlevert og mappen som helhet sensureres.
Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hagit Yakira , Ane Iselin Brogeland
Faglærer
Malin Isabell Gisselgård , Hagit Yakira

Arbeidsformer

Fysisk arbeid, individuelt eller i gruppe.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Reeve, S. (2011). Nine Ways of Seeing a Body. Side 33-37, 47-51. Devon: Triarchy Press.

Crickmay, C. & Turfnell, M. (2004). A widening field – journey in body and imagination. Hampshire: Dance Books Ltd. Pages to be announced

Kabat-Zinn, J. (2005). Coming to our senses – healing ourselves and the world through mindfulness. Side 79-83, 108-113, 117-123, 336-339, 405-409. Kent: Piatkus Books.

Novak, C.J (1990). Sharing The Dance. Contact improvisation and American culture. The University of Wisconsin Press. Wisconsin USA. Pages: 1-21, 22-62


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk