en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA783_1

Koreografi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette kurset vil studentene være i stand til å utvikle ferdigheter, samt inneha viten og forståelse om nøkkelelementene innen koreografi og hva som karakteriserer et koreografisk håndverk. Gjennom kurset vil studentene bli oppmuntret til å reflektere over ulike former for estetikk og koreografiske genrer, så vel som nøkkelpersoner innen feltet og deres praksis og arbeid. De vil undersøke hva koreografi er og hva det kan resultere i. Gjennom erfaring og eksperimentering med å forme et konsept, en idé samt bevegelsesmateriale for koreografi, vil studenten oppnå innsikt i seg selv som danser og begynne å utvikle sin egen stemme som koreograf.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Forstå virkningen av kropp, bevegelse, formidling og tilstedeværelse i koreografi.
 • Gjøre rede for metode og praksis hos aktuelle, eminente post-moderne koreografer og samtidsdanskunstnere for å kunne kontekstualisere eget arbeid.
 • Reflektere over egne undersøkelser av kroppen som kilde for koreografisk praksis; kroppen i rommet("body in space"), kroppen i relasjon til andre; tid, timing og koblingen til musikk; scenen og publikumet.
 • Eksperimentere med ulike støttende elementer, som f.eks musikk, scenografi, lysdesign, tekst, dramaturgi etc.
 • Reflektere og gjøre seg kjent med dans med/i lokalsamfunnet gjennom å diskutere en mengde nåværende filosofiske og estetiske temaer som kjønn, feminisme, rollen til publikum, selvbiografi, deltagende koreografi og koreografi for ulike kropper (ikke-profesjonelle dansere, funksjonshemmede, osv).

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Bruke koreografiske og kompositoriske elementer i det å utforske og jobbe ut i fra et konsept.
 • Bruke kritisk analyse til å drøfte og skrive om koreografisk prosess og produkt.
 • Bruke refleksjon og tilbakemeldinger for å diskutere de ulike koreografiske utforskningene og den kreative prosessen.
 • Føle seg oppmuntret til å utvikle en selvstendighet i læreprosessen; for eksempel i deres kreative prosesser, søken etter ressurser og samarbeidspartnere, hvem man lar seg påvirke av osv.
 • Føle seg oppmuntret til å jobbe med solo-, duett- og gruppearbeider.
 • Presentere sitt arbeid på slutten av skoleåret, der hver student på egenhånd skaper en koreografi som blir fremført på scenen foran et publikum.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Anvende dyptgående individuell kroppslig utforsking og undersøkelse i skapende samarbeidsprosesser.
 • Forstå mulighetene som kan ligge i samspillet mellom koreografisk arbeid og dramaturgi, samt sceniske elementer som lys, musikk og scenografi.
 • Ha kunnskap om både nøkkeltemaer innen dans i det 20. århundre og en rekke innflytelsesrike koreografer
 • Bruke kreative, fantasifulle såvel som kritiske og teoretiske evner i ens egne koreografiske utforskninger.
 • Utvikle en forståelse av sammenhengen mellom dans og ulike støttende elementer.

Innhold

Fra idé og/eller konsept til opptreden/koreografi. Anvende komposisjonelle og improvisatoriske elementer for å forme koreografien. Post-moderne metoder og praksis. Sentrale koreografer og deres estetikk. Sentrale samtids-temaer innen dans. Samspillet mellom dans og musikk. Innføring i lys, lyd, scenografi og dramaturgi. Skape deres egen større koreografi - et produkt. Koreografere medstudenter: ledelse og samarbeid med dansere og andre samarbeidspartnere. Forstå gruppedynamikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappe- og utøvende vurdering1/1 A - F
Eksamen består av en skriftlig oppgave som teller 30% og visning av et koreografisk verk som teller 70% av avsluttende gradert karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Hagit Yakira , Birgitte Bauer-Nilsen
Studiekoordinator
Merete Bru Frantzen

Arbeidsformer

Klasseundervisning bestående av fysiske oppgaver med fokus på konsepter.
Selvstendig skapende arbeid - solo, duo og i gruppe.
Verbal refleksjon og diskusjon.Lesing og på video.Oppgaveskriving.
Intensivt arbeid med avsluttende forestillingsprosjekt.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Berger, John:Ways of seeing London, England: Penguin. 1972
Bremser, Martha & Sander, Lorna:"Fifty contemporary choreographers." New York, NY: Routledge 2011. (chapters will be announced)
Rainer, Yvonne: A woman who --: Essays, interviews, scripts. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press. pages: 3-17. 1999
Lepecki, Andre:"Concept and presence: The contemporary European dance-scene." London, England: Routledge. 2004 - an essay
Banes.S. (1977) Terpsichore in Sneakers. Middleton, Conn: Wesleyan University
Press. Pages xv-xxv
Burt.R. (2006) Judson Dance Theatre: Performative Traces. London: Routledge. Pages: 52-86 & 138-200
Ann Cooper Albright (1997). Choreographing difference: The body and identity in contemporary dance. Middletown, CT: Wesleyan University Press. Pages - 1-28
Fischer-Lichter, E. (2008). The transformative power of performance. Routledge, New York. (chapters will be announced)
Spry, T. (2011). Body, paper, stage: writing and performing auto-ethnography. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. (chapters will be announced)
Halprin, H. (1995). Moving toward life: Five decades of transformational dance. Middletown, CT: Wesleyan University Press. (chapters will be announced)
Mulvey, L. (1989). Visual and other pleasures. London, England: Macmillan Press.
Bennett, S. (1997). Theatre audiences. A theory of production and reception.
Abingdon, England: Routledge. (pages: 1-10 & 139-162)
Benjamin, W. (1999). Illumination (H. Zorn, Tran) London, England: Pimlico. Pages - 83-110


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.05.2020

Historikk