en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA783_1

Koreografi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Basert på kunnskap og erfaring fra improvisasjons- og komposisjonskurset det første året, vil studentene kunne utvikle dybdeferdigheter, kunnskap og forståelse av sentrale elementer i koreografi og hva som kjennetegner håndverkeren i koreografisk arbeid. Gjennom erfaring og eksperimentering med å danne et konsept, en idé og bevegelsesmateriale for koreografi, får studenten innsikt i seg selv som dansekunstner, og utvikler sin egen koreografiske stemme. Kurset vil bli delt inn i tre moduler: Den første vil være et soloverk for å revurdere ideen om kropp i forestilling og i forhold til postmoderne oppfatning av selvbiografi / selvportrett. Det andre vil være et lite gruppearbeid for å vurdere en form for estetikk i danseforestillinger; få glimt inn i noen få forskjellige koreografiske estetikker \ sjangre og forskjellige koreografer og deres praksis. Samt et glimt av en rekke aktuelle temaer innen dans. Den tredje vil være et arbeid mot den endelige kurspresentasjonen, som skal utforske ideen om prosess til produktarbeid, eller ellers prosess som produkt: vurderer samarbeid, scenografi, musikk, dramaturgi, osv. I over vil alle studentene bli oppmuntret til å utvikle en autonomi og uavhengighet i læringsprosessen, dvs. i deres kreative prosesser, å finne ressurser, samarbeidspartnere og påvirkninger. Kurset avsluttes med en studentpresentasjon - hver student lager sin egen koreografi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Forstå virkningen av kropp, bevegelse, formidling og tilstedeværelse i koreografi.
 • Gjøre rede for metode og praksis hos aktuelle, eminente post-moderne koreografer og samtidsdanskunstnere for å kunne kontekstualisere eget arbeid.
 • Reflektere over egne undersøkelser av kroppen som kilde for koreografisk praksis; kroppen i rommet("body in space"), kroppen i relasjon til andre; tid, timing og koblingen til musikk; scenen og publikumet.
 • Eksperimentere med ulike støttende elementer, som f.eks musikk, scenografi, lysdesign, tekst, dramaturgi etc.
 • Reflektere og gjøre seg kjent med dans med/i lokalsamfunnet gjennom å diskutere en mengde nåværende filosofiske og estetiske temaer som kjønn, feminisme, rollen til publikum, selvbiografi, deltagende koreografi og koreografi for ulike kropper (ikke-profesjonelle dansere, funksjonshemmede, osv).

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Bruke koreografiske og kompositoriske elementer i det å utforske og jobbe ut i fra et konsept.
 • Bruke kritisk analyse til å drøfte og skrive om koreografisk prosess og produkt.
 • Bruke refleksjon og tilbakemeldinger for å diskutere de ulike koreografiske utforskningene og den kreative prosessen.
 • Føle seg oppmuntret til å utvikle en selvstendighet i læreprosessen; for eksempel i deres kreative prosesser, søken etter ressurser og samarbeidspartnere, hvem man lar seg påvirke av osv.
 • Føle seg oppmuntret til å jobbe med solo-, duett- og gruppearbeider.
 • Presentere sitt arbeid på slutten av skoleåret, der hver student på egenhånd skaper en koreografi som blir fremført på scenen foran et publikum.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Anvende dyptgående individuell kroppslig utforsking og undersøkelse i skapende samarbeidsprosesser.
 • Forstå mulighetene som kan ligge i samspillet mellom koreografisk arbeid og dramaturgi, samt sceniske elementer som lys, musikk og scenografi.
 • Ha kunnskap om både nøkkeltemaer innen dans i det 20. århundre og en rekke innflytelsesrike koreografer
 • Bruke kreative, fantasifulle såvel som kritiske og teoretiske evner i ens egne koreografiske utforskninger.
 • Utvikle en forståelse av sammenhengen mellom dans og ulike støttende elementer.

Innhold

Fra idé og/eller konsept til opptreden/koreografi. Anvende komposisjonelle og improvisatoriske elementer for å forme koreografien. Post-moderne metoder og praksis. Sentrale koreografer og deres estetikk. Sentrale samtids-temaer innen dans. Innføring i lys, lyd, scenografi og dramaturgi. Skape deres egen større koreografi - et produkt. Koreografere medstudenter: ledelse og samarbeid med dansere og andre samarbeidspartnere. Forstå gruppedynamikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe- og utøvende vurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen består av en skriftlig oppgave som teller 30% og visning av et koreografisk verk som teller 70% av avsluttende gradert karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er forpliktet obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ane Iselin Brogeland
Faglærer
Birgitte Bauer-Nilsen , Hagit Yakira , Siri Dybwik
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Klasseundervisning bestående av fysiske oppgaver med fokus på konsepter.
Selvstendig skapende arbeid - solo, duo og i gruppe.
Verbal refleksjon og diskusjon.Lesing og på video.Oppgaveskriving.
Intensivt arbeid med avsluttende forestillingsprosjekt.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk