en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA755_2

Repertoar og formidling II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet får studenten mulighet til å videreutvikle sin kunnskap fra Formidling I. I Formidling II arbeider studenten med sceniske arbeider hvor improvisasjonskunnskap er sentralt. Emnet skal utvikle studenten til å bli selvstendig i sin forståelse- og utøvelse av utøverrollen. Videre er det naturlig at studenten får utvikle en bredere forståelse av forskjellige performative prosesser. Som Formidling I er emnet hovedsakelig organisert i bolker, hvor utvalgte koreografer arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med koreografiske verk får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap og ta i bruk redskaper fra andre emner. Studenten skal i dette emnet langt på vei kunne beskrive seg selv som utøver og ha en forståelse for hvordan tradisjon, identitet og fornyelse er viktige faktorer i utviklingen av utøverkunnskap. Emnet skal forberede studenten på hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng og emnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • vise god kroppslig forståelse i arbeid som danser med koreografiske verk og forstå sammenhengen mellom koreografens intensjon og danserens utøverkunnskap.
  • vise god forståelse for hvordan utforskning og undersøkelser er sentralt i utvikling av et kunstnerisk uttrykk som dansekunstner
  • kunne gjøre rede for improvisasjonmetoder i egen prosess som utøver og forstå på hvilken måte disse inngår i koreografisk arbeid

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • bruke forskjellige improvisasjonsmetoder i utviklingen av et kroppslig og kunstnerisk uttrykk som inngår i den koreografiske prosessen.
  • kunne analysere og drøfte sin egen rolle som utøver i prosess og produkt, muntlig og skriftlig.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • anvende forskjellige improvisasjonsmetoder som har relevans for en utøvende danser i dag i utvikling av sceniske verk.
  • forstå danserens rolle som individuell og medskapende i et koreografisk verk som har relevans i dag.

Innhold

Repertoar og forestillingsarbeid, studiovisninger
Innstudering av repertoar fra aktuelle koreografer i samtiden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappevurdering hvor mappen inneholder 3 gjennomførte koreografiske prosesser, samt 1 muntlig refleksjon. Studenten skal ha deltatt på 2 sceniske visninger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hagit Yakira
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisningen foregår hovedsaklig i bolker
Innstudering i grupper
Selvstendig arbeid tilknyttet koreografiske prosesser.
Fremføring/forestillinger

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk