en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA750_2

Repertoar og formidling I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet får studenten en grunnleggende innføring i hvordan en arbeider som utøvende danser. Studenten får mulighet til å arbeide med sceniske verk, både i form av repertoar og bearbeiding av profesjonelle koreografiske arbeider. Gjennom soloarbeid skal emnet styrke studentens eget bevegelsesrepertoar. Emnet skal bevisstgjøre de forskjellige rollene som er karakteristisk i sceniske arbeider, dette gjør vi gjennom utøving, men også gruppesamtaler og individuell veiledning. Studenten skal i dette første formidlingsemnet utvikle en bevissthet omkring hvordan alle emner i studier påvirker den enkeltes utøverkunnskap. Emnet er hovedsakelig organisert i bolker, hvor koreografer med faglig relevans arbeider med studentene frem mot en visningssituasjon. I arbeid med repertoar får studenten mulighet til å reflektere over sin egen utøverkunnskap i lys av tradisjon, identitet og fornyelse. Emnet skal gi studenten en god forståelse for hvordan det er å arbeide som en utøvende danser i en profesjonell sammenheng. Formidlingsemnene i de forskjellige årene har en naturlig progresjon.

Læringsutbytte

Studenten skal:
Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne
 • vise god forståelse med hensyn til sin egen rolle som utøvende og medskapende danser i arbeid med repertoar, og andre sceniske prosesser.
 • kunne vise forståelse for forholdet mellom sin egen rolle som utøver og koreografens rolle, samt rollen som medskapende i et ensemble.
 • kunne vise god forståelse i sin egen utøvelse knyttet til repertoar og formidling, spesielt med tanke på improvisasjonsmetoder.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • ta i bruk improvisasjonsmetoder i egen utforskning og i samarbeid med koreograf.
 • reflektere over sin rolle som utøvende og medskapende i en koreografisk prosess.
 • skrive og snakke om sitt eget utøverkunnskap tilknyttet koreografiske prosesser.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • anvende sitt eget kroppslige uttrykk inn i en koreografisk prosess.
 • anvende forskjellige improvisasjonmetoder i samspill med andre utøvere og koreograf.

Innhold

Emnet inneholder repertoar og forestillingsarbeid hvor egne kroppslige undersøkelser inngår.
Arbeidet kan også være tverrfaglig arbeid med andre kunstformer, for eksempel musikk, billedkunst og video. Innstudering av repertoar av aktuelle koreografer.
Emnet er hovedsaklig organisert omkring koreografiske verk hvor fysisk deltagelse er den primære undervisningsformen. Noe teori kan knyttes til den enkelte prosessen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappevurdering inneholder 2 gjennomførte koreografiske prosesser og 1 muntlig refleksjon.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Dybwik
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

 • Prosjektarbeid med offentlig visning
 • Innstudering i grupper
 • Studiovisninger
 • Muntlig refleksjon i grupper og individuelt

Emnet vil ligge i bolker, i tillegg vil det kreves at studenten setter av tid til egne undersøkelser knyttet til innholdet i kurset.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem)

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk