en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA730_3

Dans III

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dans III bygger videre på arbeidet i Dans I og Dans II. Emnet består av undervisning i ulike teknikker og metoder fra hovedsakelig samtidsdans, eventuelt også ballett. I møte med ulike gjestelærere skal studenten kunne vise til en dyp forståelse av egen fysikalitet, fysiske og tekniske ferdigheter, samt kunne vise til en god artikulasjon og tydelighet i eget bevegelsesrepertoar. Emnet legger stor vekt på selvstendighet hos studenten. Sammenhengen mellom daglig trening og teknikk, performativitet og koreografisk arbeid vektlegges, og emnet må ses i sammenheng med BDA 760-2.
Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • forstå hvordan egne fysiske ferdigheter og teknikk kan styrke det performative arbeidet
 • forstå hvordan det dansetekniske arbeidet har betydning for utøveren i den koreografiske prosessen
 • vise en meget god forståelse for ulike tilnærminger til samtidsdans

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • beherske og vise til en dyptgående forståelse av danseteknikk og egen fysikalitet
 • arbeide selvstendig i danseteknikk med tanke på fysisk kapasitet og utnyttelse av denne
 • anvende dansetekniske ferdigheter i skapende arbeid
 • reflektere over hvordan egen fysisk kapasitet har betydning for et virke som utøvende danser: kroppslig, muntlig og skriftlig

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • anvende og forstå samspillet mellom danseteknisk og scenisk arbeid
 • forstå hvordan egen fysisk kapasitet påvirker egen utøving i koreografiske verk
 • beherske ulike prinsipper og metoder innen samtidsdans

Innhold

Emnet består av daglige klasser i hovedsaklig samtidsdans, i tillegg forventes det at studenten arbeider selvstendig med emnet, både fysisk og skriftlig.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BDA720 Dans II
 • BDA720 Dans II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått
Emnet blir vurdert med bestått / ikke bestått på bakgrunn av oppmøte i faget og progresjon, samt en muntlig refleksjons oppgave der studenten må reflektere over egen trening og uavhengighet i faget. I denne refleksjons oppgaven vil studenten forklare hvordan undervisningen på kurset støtter studentens arbeid med koreografiske prosesser og vil diskutere det muntlig foran hele gruppen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Annemariet Gonzalez Comendador
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk