en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA730_3

Dans III

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dans III bygger videre på arbeidet i Dans I og Dans II. Emnet består av undervisning i ulike teknikker og metoder fra hovedsakelig samtidsdans, eventuelt også ballett. I møte med ulike gjestelærere skal studenten kunne vise til en dyp forståelse av egen fysikalitet, fysiske og tekniske ferdigheter, samt kunne vise til en god artikulasjon og tydelighet i eget bevegelsesrepertoar. Emnet legger stor vekt på selvstendighet hos studenten. Sammenhengen mellom daglig trening og teknikk, performativitet og koreografisk arbeid vektlegges, og emnet må ses i sammenheng med BDA 760-2.
Det praktiske arbeidet følges opp med en skriftlig refleksjonsoppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • forstå hvordan egne fysiske ferdigheter og teknikk kan styrke det performative arbeidet
 • forstå hvordan det dansetekniske arbeidet har betydning for utøveren i den koreografiske prosessen
 • vise en meget god forståelse for ulike tilnærminger til samtidsdans


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • beherske og vise til en dyptgående forståelse av danseteknikk og egen fysikalitet
 • arbeide selvstendig i danseteknikk med tanke på fysisk kapasitet og utnyttelse av denne
 • anvende dansetekniske ferdigheter i skapende arbeid
 • reflektere over hvordan egen fysisk kapasitet har betydning for et virke som utøvende danser: kroppslig, muntlig og skriftlig


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • anvende og forstå samspillet mellom danseteknisk og scenisk arbeid
 • forstå hvordan egen fysisk kapasitet påvirker egen utøving i koreografiske verk
 • beherske ulike prinsipper og metoder innen samtidsdans

Innhold

Emnet består av daglige klasser i hovedsaklig samtidsdans, i tillegg forventes det at studenten arbeider selvstendig med emnet, både fysisk og skriftlig.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BDA720 Dans II
 • BDA720 Dans II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått
Emnet vurderes med bestått/ikke bestått på bakgrunn av oppmøte i faget og progresjon, samt en skriftlig refleksjonsoppgave hvor studenten skal reflektere over sin egen utøvelse og selvstendighet i faget. Studenten skal i denne refleksjonsoppgaven gjøre rede for hvordan undervisningen i emnet støtter opp om studentens arbeid med koreografiske prosesser.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Marie Ronold Mathisen , Hagit Yakira , Siri Dybwik
Emneansvarlig
Hagit Yakira

Arbeidsformer

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Emnet baserer seg på tilpasninger for hver enkelt studentgruppe, der pensum primært er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av emneansvarlig underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå.
Bales, M. & Nettl-Fiol, R. (2008). The Body Eclectic: Evolving Dance Practices in Dance Training. Side 167- 249, 82 sider. Urbana: University of Illinois Press


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk