en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA720_2

Dans II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises i samtidsdans, klassisk ballett og hip hop, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og dette underbygges med en gjennomgående refleksjon og undersøkelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • ha en utdypet forståelse i arbeidet med danseteknikk ved å ha en tydelig forståelse for:
 • sjanger, teknikk, musikalitet, dynamikk og formforståelse -hvordan de ulike delene bidrar til kunstnerisk tilstedeværelse og helhet
 • sine fysiske muligheter i utøvelsen av dans
 • ha evne til å integrere og finne sammenhenger mellom de ulike komponentene i emnet og kunne bruke dette i egen danseutøvelse
 • vise til en forståelse rundt det kunstneriske og performative i danseutøvelse


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • arbeide selvstendig og nyttiggjøre seg teknikkene i sin egen danseriske praksis.
 • bruke ulike læringsstrategier og egen utforskning til å personifisere dansemateriale
 • Beherske og utøve danseteknikk på et høyt nivå gjennom selvstendig arbeid
 • vise til en utvikling av egen fysisk kapasitet med hensyn til styrke, kondisjon, bevegelighet, spenst og artikulasjon


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Reflektere over og anvende kunnskap og ferdigheter i danseteknikk til andre emner i utdanningen
 • bruke arbeid i danseteknikk for å utvikle seg som utøvere
 • reflektere over sin kunstneriske forståelse og sine kunstneriske valg

Innhold

Danseteknisk trening og refleksjonsarbeid i samtidsdans og klassisk ballett. Hip hop tilbys i kortere perioder som et støttefag.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BDA710 Dans I
 • BDA710 Dans I
BDA710 Dans I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende dans1/1 A - F
Utøvende eksamen ved slutten av studieåret. Samtidsdans vektlegges på eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En skriftlig refleksjonsoppgave, samt semesterprøve før jul, må være bestått for å kunne gå opp til eksamen samt obligatorisk fremmøte til alle aktiviteter i hh til Fakultet for utøvende kunstfag sitt fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ane Iselin Brogeland
Faglærer
Annemariet Gonzalez Comendador , Ane Iselin Brogeland , Eva Keilen Austbø , Hagit Yakira

Arbeidsformer

Daglig trening. Gruppeundervisning med fokus på dialog og refleksjon.
Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur

NB! Endelig litteraturliste vil fremlegges ved oppstart av studiet
Emnet baserer seg på tilpassing for hver enkelt studentgruppe, der pensum er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av faglærerne underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå i sin praktiske danseeksamen.
Gail Grant; Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk