en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA720_2

Dans II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet har hovedvekt på samtidsdans. Det undervises i samtidsdans, klassisk ballett og hip hop, hvor alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse. Her arbeider studenten med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, teknikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den "tenkende kroppen" står i sentrum og dette underbygges med en gjennomgående refleksjon og undersøkelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • ha en utdypet forståelse i arbeidet med danseteknikk ved å ha en tydelig forståelse for:
 • sjanger, teknikk, musikalitet, dynamikk og formforståelse -hvordan de ulike delene bidrar til kunstnerisk tilstedeværelse og helhet
 • sine fysiske muligheter i utøvelsen av dans
 • ha evne til å integrere og finne sammenhenger mellom de ulike komponentene i emnet og kunne bruke dette i egen danseutøvelse
 • vise til en forståelse rundt det kunstneriske og performative i danseutøvelse

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • arbeide selvstendig og nyttiggjøre seg teknikkene i sin egen danseriske praksis.
 • bruke ulike læringsstrategier og egen utforskning til å personifisere dansemateriale
 • Beherske og utøve danseteknikk på et høyt nivå gjennom selvstendig arbeid
 • vise til en utvikling av egen fysisk kapasitet med hensyn til styrke, kondisjon, bevegelighet, spenst og artikulasjon

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Reflektere over og anvende kunnskap og ferdigheter i danseteknikk til andre emner i utdanningen
 • bruke arbeid i danseteknikk for å utvikle seg som utøvere
 • reflektere over sin kunstneriske forståelse og sine kunstneriske valg

Innhold

Danseteknisk trening og refleksjonsarbeid i samtidsdans og klassisk ballett.
Emnet baserer seg på tilpassing for hver enkelt studentgruppe, der pensum er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av faglærerne underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå i sin praktiske danseeksamen. Hip hop tilbys i kortere perioder som et støttefag.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • BDA710 Dans I
 • BDA710 Dans I
BDA710 Dans I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått
Mappe bestående av 3 oppgaver - en individuell fordypet refleksjonsoppgave og to praktiske fremvisninger. En visning i første semester og en i andre semester.
Det gis ikke karakter før alle arbeidene/oppgavene er utført og mappen som helhet sensureres. Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Faglærer
Hagit Yakira , Siri Dybwik
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Daglig trening. Gruppeundervisning med fokus på dialog og refleksjon.
Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk