en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BDA710_2

Dans I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emne har hovedvekt på samtidsdans, mens klassisk ballett er et viktig støttefag. I tillegg får studentene trening i andre relevante sjangrer innenfor scenisk dans, som, for eksempel, jazzdans. Alle dansestilene bidrar til en helhetlig kunstnerisk forståelse.
Emnet utvikler fysisk og kunstnerisk bevissthet, og målet er at studenten oppnår et høyt teknisk nivå gjennom selvstendig arbeid. Studenten jobber også med å utvikle sitt kroppsnærvær, sin fysikk, musikalitet og bevegelsesforståelse. Den ''tenkende kroppen'' står i sentrum og dette underbygges med gjennomgående refleksjoner og undersøkelser.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • ha en god forståelse i arbeidet med danseteknikk ved å ha en tydelig forståelse for:

- sjanger, teknikk, musikalitet, dynamikk og formforståelse
- hvordan disse ulike delene bidrar til kunstnerisk tilstedeværelse og helhet
- sine fysiske muligheter i utøvelsen av dans
- ha evne til å undersøke og finne sammenhenger mellom de ulike komponentene i emnet og kunne bruke dette i egen danseutøvelse

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • utvikle og reflektere over egne ferdigheter
 • beherske og utøve danseteknikk gjennom selvstendig arbeid
 • ha kommet i gang med en utvikling av egen fysisk kapasitet med hensyn til styrke, kondisjon, bevegelighet, spenst og artikulasjon


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • reflektere over og jobbe med å integrere de ulike komponentene i emnet
 • reflektere over og utforske sammenhengen mellom danseteknikk og dansekunst
 • ha evne til å undersøke og bruke ulike bevegelsesprinsipper i egen fysisk utforskning

Innhold

Emnet inneholder danseteknisk trening og refleksjonsarbeid. Hovedfokus er på samtidsdans og klassisk ballett. Emnet baserer seg på tilpassing for hver enkelt studentgruppe, der pensum er et fysisk repertoar. Repertoaret utvikles av faglærerne underveis i kurset og danner grunnlag for det pensum som studenten skal gjennomgå i sin praktiske danseeksamen. Jazzdans er et støttefag organisert i egen modul og inngår ikke i eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen i dans1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
To skriftlige refleksjonsoppgaver, samt semesterprøve før jul må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningsaktiviteter og prosjekter i HH til UKs fraværsreglement.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ane Iselin Brogeland
Faglærer
Annemariet Gonzalez Comendador , Malin Isabell Gisselgård , Hagit Yakira

Arbeidsformer

Daglig trening. Gruppeundervisning med fokus på dialog og refleksjon.
Obligatorisk oppmøte, se beskrivelse av dette under generelt om studiet i starten på planen.

Åpent for

Dans - bachelorstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

NB! Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
 • Taylor, Jim & Estanol, Elena: Dance Psychology for Artistic and Performance Excellence, alle kapitler, 277 sider, USA: Versa Press 2015
 • Olsen, Andrea & McHose, Caryn: The Place of Dance. A somatic guide to dance and dancemaking, alle kapitler, 220 sider, Middletown: Wesleyan University Press 2014
 • Grechen Ward Warren & Gail Grant: Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet, s.1-6, New York: Dover Publications 1967
 • Guario, Lindsay & Oliver, Wendy: A history of the roots and Branches, s.1-193, Florida: University Press of Florida 2015


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk