en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBLPR2_2

Praksis 2. trinn 35 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Språk, tekst og matematikk (STM) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Innhold

Fokus i praksis 2. studieår:
  • Barnet: som individ og i gruppe
  • Den voksne: Samarbeid, samspill, kommunikasjon og tilrettelegging

Praksis skal gi studenten kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale. De skal tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring. Studenten skal kunne bruke kunnskap om ulike medier, kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring. Studenten skal vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte.
Studenten skal ha kunnskap om ulike kommunikasjons- og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns anledning til medvirkning og læring. De skal inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangre, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger.
Studenten skal forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk. Studenten skal ha kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 20 dager høst, 15 dager vår1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt underkunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Det skal gjennomføres minimum 7 individuelle lederaktiviteter/lederdager.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk