en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBLPR1_1

Praksis 1. trinn 35 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis første studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE), Natur, helse og bevegelse (NHB) og Kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Innhold

Fokus 1. studieår: * Barnet som individ og i gruppe.
Praksis skal gi erfaringer med å bruke teori som grunnlag for kritisk refleksjon knyttet til individ, relasjoner og system. Studenten skal planlegge, vurdere og gjennomføre ulike aktiviteter.
Studenten skal få en begynnende forståelse av leken som fenomen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn. De skal få kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov. Studenten skal kunne vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder.
Studenten skal ha kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv. De skal kunne observere og vurdere barns bevegelseskompetanse.
Studenten skal kunne reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelser. De skal kunne samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis, 10 dager høst, 25 dager vår1/135 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Det skal gjennomføres minimum 5 individuelle lederaktiviteter/lederdager.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk