en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBDPRS_1

Skolepraksis 3. trinn 5 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis knyttet til sammenheng barnehage-skole gjennomføres i tilknytning til emnet sammenheng barnehage-skole.

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Innhold

I emnet sammenheng barnehage/skole møter studentene problemstillinger knyttet til sammenhengen mellom barnehage og skole i et temaarbeid hvor fagene matematikk, norsk og pedagogikk inngår. Etter temaarbeidet går studentene ut i en 5 dagers praksis i grunnskolens 1. trinn.
  • problemløsende tilnærming til matematikkundervisningen
  • barns tallbegrepsutvikling
  • lærerens undervisningskunnskap i matematikk
  • barns skriftspråklige utvikling til og med sjuårsalderen
  • den første lese- og skriveopplæringa
  • samarbeid og samtaler med foresatte
  • inkluderende fellesskap i forbindelse med overgangen barnehage-skole
  • barnehagens rolle som del av utdanningsløpet
  • mappemetodikk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 5 dager vår1/15 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og sammenheng mellom barnehage og skole.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk