en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBDPR3_1

Praksis 3. trinn 35 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis tredje studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) og Språk, tekst og matematikk (STM)

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Innhold

Fokus i praksis 3. studieår:
  • Barnet; som individ og i gruppe
  • Den voksne: Samarbeid, samspill, kommunikasjon og tilrettelegging
  • Barnehagen som organisasjon. Barnehagelærerens ansvar, rolle og profesjon

Gjennom praksis skal studenten få ferdigheter til selvstendig, og i samarbeid med andre, å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid. De skal kunne reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk. Studenten skal kunne lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis . De skal utvikle en relasjonell forståelse og kompetanse og mestre kommunikasjon med barn, foresatte og personale.
Studenten skal utvikle kunnskap om ulike kommunikasjons - og samspillsmønster og hvilken betydning disse mønstrene kan ha for barns mulighet til medvirkning og læring. De skal få kunnskap om verdien leken og barns språklige miljø har for barns tilegnelse av både språk og matematikk.
Studenten skal kunne inspirere og støtte barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangere, matematiske og språklige problem, symbol og sammenhenger. De skal kunne reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 35 dager, 15 dager høst, 20 dager vår1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd , Karin Berner
Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus

Arbeidsformer

Praksis i barnehagen. Det skal gjennomføres praksisoppgave og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Det skal gjennomføres minst 7 individuelle lederdager.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid
Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk