en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBDPR2_2

Praksis 2. trinn 25 dager

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Læringsutbytte

Læringsutbytter er tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.

Innhold

Fokus i praksis 2. studieår:
  • Barnet; som individ og i gruppe
  • Den voksne: Samarbeid, samspill, kommunikasjon og tilrettelegging

Praksis skal gi studenten kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale. De skal tilegne seg kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier, og læringsmiljøets betydning for barns danning, medvirkning og læring. Studenten skal kunne bruke kunnskap om ulike medier, kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns lek, undring og læring. Studenten skal vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn, personale og foresatte. De skal få grunnleggende kunnskap om etiske modeller, om etikkens grunnlag i fellesverdier og om veiledning i moralske valg. De skal kunne reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, samt handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse.
Studenten skal forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk. Studenten skal ha kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis fra forrige studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 25 dager vår1/125 dagerBestått - Ikke bestått
Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.
Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80 %

Fagperson(er)

Praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo
Emneansvarlig
Lena Forus
Studiekoordinator
Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.
Det skal gjennomføres minimum 6 individuelle lederaktiviteter/lederdager.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk