en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BBA175_1

Velferdsrett

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i de juridiske rammene for yrkesutøvelsen innenfor forvaltningen generelt og barnevernsektoren spesielt.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
 • Studentene skal ha kunnskap om juridisk metode.
 • Studentene skal ha kunnskap om det norske rettssystemet og lovgivningsprosessen.
 • Studentene skal ha kunnskap om grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper.
 • Studentene skal ha kunnskap om de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
 • Studentene skal ha en oversikt over barnevernloven og de ulike fasene i en barnevernssak.
 • Studentene skal kjenne til den delen av familieretten som har fokus på barn, unge og deres familier.

Ferdigheter
 • Studentene skal kunne vurdere en juridisk problemstilling ved anvendelse av juridisk metode.
 • Studentene skal kunne anvende forvaltningsrettens prinsipper og regler under saksbehandling i offentlig forvaltning med særlig fokus på barnevernssaker.
 • Studentene skal kunne beherske familieretten slik at de kan gi råd og veiledning i familierettslige spørsmål som vil kunne oppstå i forbindelse med arbeidet med barn, unge og deres familie.

Generell kompetanse
 • Studentene skal ha kunnskaper om relevante lover, regler og prinsipper innenfor barnevernrettens område og kunne anvende forvaltningslovens regler om saksbehandling i sin yrkesutøvelse.

Innhold

 • Juridisk metode.
 • Rettssystemet i Norge / lovgivningsprosessen.
 • Forvaltningsrett.
 • Innføring i lov om barnevernstjenester.
 • Familierett med utgangspunkt i lov om barn (barneloven)og foreldre og ekteskapsloven

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FAktuelle lover og forskrifter.
Ordbok.
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer
Borgtor Bøyum , Liv Jorunn Baggegård Skippervik
Emneansvarlig
Turid Bie

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, arbeid i grupper, frivillig innleveringsoppgave og selvstudium. Arbeidsformene i emnet har som overordnet mål å være eksamensforberedende. All undervisning er eksamensrelevant.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BBA165_1) 10
Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I (BBA170_1) 20

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk