en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM532_1

Internasjonalt semester for bachelorstudenter

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


BAM532 Internasjonalt semester er åpent for studenter i det 6. semesteret av det 4-årige studieprogrammet Bachelor i utøvende musikk. Planlegging av utvekslingssemesteret starter allerede på høsten 2. studieår, intern søknadsfrist er 25. januar for utreise påfølgende høstsemester. Formålet er å tilby utreisende bachelorstudenter fra fakultet for utøvende kunstfag et utvekslingssemester der ulike kurs fra våre partnerinstitusjoner kan innpasses i studentens utdanningsplan, og vice versa for innreisende studenter. Det er et krav at alle emner fra første avdeling er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. Det vises ellers til informasjon om utveksling og internasjonale samarbeidsavtaler ved instituttet. Studenter som får godkjent utvekslingsoppholdet må ha forhåndsgodkjenning på andre obligatoriske emner.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å
Generell kompetanse
  • Utvikle forståelse for et annet lands kultur generelt og musikkutdanning spesielt.

Kunnskaper
  • Sette sin utøvervirksomhet inn i et internasjonalt perspektiv, kjenne igjen og reflektere over musikktradisjoner fra forskjellige deler av verden og kunne sette disse i et geografisk, historisk og stilistisk perspektiv.

Ferdigheter
  • Utvekslingsopphold skal gjøre studenten i stand til å inngå i internasjonale sosiale nettverk, håndtere praktiske bo- og studieforhold i utlandet og styrke språkkunnskap.
  • Planlegge og gjennomføre en offentlig konsert innenfor partnerinstitusjonens rammer for samspill, eksempelvis kammermusikk, orkesterarbeid, ensembler, solistutøving osv.
  • Drive kunstnerisk formidling i et internasjonalt miljø og engasjere seg i relevant utøvende praksis

Innhold

Dette fastsettes i det enkelte tilfelle gjennom et Learning agreement mellom sender- og mottakerinstitusjon. Leder av studieprogrammet godkjenner innhold i læringsavtalene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått
Studiet vil foregå ved et annet lærested, og vil følge studiestedets planer. Minimumskrav for godkjenning av eksterne eksamener vil følge faglærers anvisninger innenfor rammen av aktuelle forskrifter, og eksamen skal være en utøvende eksamen på minimum 25 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Studenten plikter å følge de obligatoriske arbeidskravene og rette seg etter de til enhver tid gjeldende regler ved det aktuelle studiestedet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas , Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug , Tamara Kuklina

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil variere fra sted til sted, men generelt vil undervisning i hovedinstrument normalt omfatte én-til-én-undervisning med tett oppfølging og mesterklasser, samt ensemblespill / kammermusikk.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk