en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4406_1

Stilforståelse og fortolkning I

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, work-shops og mesterklasser prioriteres.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
  • formulere essensielle temaområder, utfordringer og problemstillinger knyttet til stil og fortolkning
  • gjøre rede for viktige fortolknings- og stiltradisjoner innen fremførelseshistorien på eget instrument
  • kunne begrunne eller forankre stilistiske eller interpretatoriske standpunkter i tradisjon eller teori
  • mestre enkelte analyseverktøy eller andre metoder til å kunne produsere reflekterte og gjennomlevde tolkninger

Innhold

Innholdet vil være knyttet opp mot teoretiske og praktiske innføringer og inneholde forskjellige typer tema, alt etter studentgruppens sammensetning. Man vil ta for seg ulike begreper av utøververk og komponert verk, notasjonsteknikker og tilnærminger til fremførelser i henhold til forskjellige tradisjoner. De obligatoriske samlingene kan være i form av forelesninger, diskusjonsfora, fellesprosjekt (utøvende), oppgaveseminarer, interpretasjon / seminarer og mesterklasser. Det legges stor vekt på tverrfaglighet i emnet, på tvers av sjangre og instrumentgrupper samt praktiske demonstrasjoner og deltagelse.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon/demonstrasjonsforedrag1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % fremmøte
Det fordres 80% fremmøte for å kunne melde seg opp til eksamen. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olaf Eggestad
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppeundervisning.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk