en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4404_1

SAK valgemne II

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.
Kunnskaper
Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK valgemne I.
Ferdigheter
Demonstrere grunnleggende ferdigheter knyttet til tilretteleggelse og komponering av musikk tiltenkt visuelle kunstuttrykk som dans, teater og film

Innhold

Studenten skal gjennom kurset få kunnskap til å komponere egen musikk tiltenkt visuelle kunstuttrykk og musikk som forholder seg til tekst. Musikken som skapes skal fremføres. Et samarbeide med koreografifaget på dans vil være relevant både i prosessen og i fremføringssammenhenger.

Forkunnskapskrav

BAM4403 SAK valgemne I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 Bestått - Ikke bestått
Avsluttende oppgave med komponering, 7-10 minutter, som skal fremføres. Besetning vil kunne variere fra år til år, og ta utgangspunkt i hva som er tilgjengelig ved fakultetet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk