en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4402J_1

Ensemblespill II -veivalg

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon.
Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil derfor kunne være forskjellige for hver student.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha god kjennskap til samspillsmekanismer og didaktiske arbeidsmåter i improviserende ensembler
  • Kjenne til innstuderingsteknikker

Kunnskaper
  • Ha god oversikt over ulike stilretninger og repertoar
  • Kjenne til grunnleggende musikkdramaturgi

Ferdigheter
  • Demonstrere gode instrumentale og musikalske ferdigheter i interaksjon med andre
  • Kunne bidra med arrangementer og komposisjoner tilpasset ensemblet
  • Kunne innstudere repertoar og lede ensemblet
  • Kunne sette sammen et helhetlig musikkdramaturgisk repertoar

Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet.
Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - jazz/improvisasjon1/130 minutterBestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på ca 30 minutter for jazzstudenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til UK's fraværsreglement.
Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK
Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator
Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig kursholder, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon.
I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som kursholder.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk