en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4389_1

Basso Continuo III

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og II gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha utviklet en større innsikt i basso continuo som musikalsk fenomen, herunder mer spesifikk kompetanse i sentrale deler av repertoaret på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4388.

Kunnskaper
  • Mestre grunnleggende prinsipper for 4-stemmig sats og kontrapunkt
  • Kunne presentere akkompagnement i ulike nasjonale stiler og sjangrer, 1600 til 1800
  • Kunne bruke prinsippene for variasjonssats og diminuering

Ferdigheter
  • Akkompagnere en solist eller et ensemble forskjellig ut fra en besifret og ubesifret generallbasslinje
  • Kunne improvisere og ornamentere over en besifret og ubesifret basslinje

Innhold

Innføring i og utøving av elementære satsteknikker og akkompagnementsstiler. Studie av historiske teoribøker og relevant repertoar.

Forkunnskapskrav

BAM4387 Basso Continuo I, BAM4388 Basso Continuo II

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter på taste/klaverinstrument.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig del Bestått - Ikke bestått
Utøvende del Bestått - Ikke bestått
Skriftlig del: (individuell oppgave) lage et utskrevet akkompagnement ut fra en generalbasslinje av to verk/satser i ulike nasjonale stiler. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel (2 sider) vedr. akkompagnementsstil.
Utøvende del: en konsertframføring eller lydopptak av to ulike verk/satser med generalbass gjennomført i løpet av semesteret.
Opptil en tredjedel kan være solorepertoar. Kandidaten må stemme instrumentet på forhånd.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. Avhengig av nivå kan det bli aktuelt å opptre på mindre konserter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlig gruppeundervisning.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Bach, J. S. (1981). 69 Chorales with Figured Bass. Florida: The Well-Tempered Press.
Christensen, J. B. (2002). 18th Century Continuo Playing. A Historical Guide to the Basics. Kassel: Bärenreiter.
Eichler, D. (2017). Basso Continuo: An Introduction. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Keaney, H. (1981). Figured Bass for Beginners. Boston: E.C. Schirmer.
Ledbetter, D., red. (1990). Continuo Playing According to Handel: His Figured Bass Exercises. (Oxford Early Music Series) 1st Edition
Mattheson, J. (1956). Grosse Generalbass schule. Wolgang Fortner, utg. London: Schott.
Morris, R. O. (1960). Figured Harmony at the Keyboard. Part 1. Oxford: Oxford University Press.
North, N. (1987). Continuo Playing on the Lute, Archlute, and Theorbo. Bloomington: Indiana University Press.
Giulia N. (2007). The performance of Italian basso continuo: style in keyboard accompaniment in the 17th and 18th centuries. Aldershot: Ashgate.
Williams, P. (1970). Figured Bass Accompaniment. Vol. 1 og 2. Edinburgh: Edinburgh University press.
Wolf, E. (1971). Generalbassübungen. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Annen repertoar-, spille-, pensum- og evt. litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk