en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4388_1

Basso Continuo II

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal sammen med Basso Continuo I og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha utviklet en større innsikt i basso continuo som musikalsk fenomen, herunder mer spesifikk kompetanse i sentrale deler av repertoaret.
  • Kunne vurdere kvaliteten på noter med en utskrevet continuostemme

Kunnskaper
  • Mestre prinsipper for 4-stemmig sats og kontrapunkt
  • Kunne presentere akkompagnement i fransk og Italiensk stil, 1600 til 1750
  • Kunne presentere et akkompagnement til et resitativ

Ferdigheter
  • Kunne akkompagnere en solist eller et ensemble ut fra både en besifret og ubesifret generalbasslinje

Innhold

Innføring i og utøving av elementære satsteknikker og akkompagnementsstiler. Studie av historiske teoribøker og relevant repertoar.

Forkunnskapskrav

BAM4387 Basso Continuo I

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter på taste/klaverinstrument.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig del Bestått - Ikke bestått
Utøvende del Bestått - Ikke bestått
Skriftlig del: (individuell oppgave) lage et utskrevet akkompagnement ut fra en generalbasslinje til et resitativ. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel (2 sider).
Utøvende del: en konsertframføring eller lydopptak av et verk/sats med generalbass gjennomført i løpet av semesteret.
Avsluttende eksamen består av en konsert med 15 minutters repertoar. Opptil en tredjedel kan være solorepertoar. Kandidaten må stemme instrumentet på forhånd.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte på all undervisning og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlig gruppeundervisning.

Åpent for

Bachelorprogram i utøvende musikk
Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Bach, J. S. (1981). 69 Chorales with Figured Bass. Florida: The Well-Tempered Press.
Christensen, J. B. (2002). 18th Century Continuo Playing. A Historical Guide to the Basics. Kassel: Bärenreiter.
Eichler, D. (2017). Basso Continuo: An Introduction. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Keaney, H. (1981). Figured Bass for Beginners. Boston: E.C. Schirmer.
Ledbetter, D., red. (1990). Continuo Playing According to Handel: His Figured Bass Exercises. (Oxford Early Music Series) 1st Edition
Mattheson, J. (1956). Grosse Generalbass schule. Wolgang Fortner, utg. London: Schott.
Morris, R. O. (1960). Figured Harmony at the Keyboard. Part 1. Oxford: Oxford University Press.
North, N. (1987). Continuo Playing on the Lute, Archlute, and Theorbo. Bloomington: Indiana University Press.
Giulia N. (2007). The performance of Italian basso continuo: style in keyboard accompaniment in the 17th and 18th centuries. Aldershot: Ashgate.
Williams, P. (1970). Figured Bass Accompaniment. Vol. 1 og 2. Edinburgh: Edinburgh University press.
Wolf, E. (1971). Generalbassübungen. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Annen repertoar-, spille-, pensum- og evt. litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk