en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4387_1

Basso Continuo I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal sammen med Basso Continuo II og III gi en basiskompetanse i barokkens generalbasspill på cembalo/orgel. En tar utgangspunkt i generalbasspillets ulike stilarter og vil således gi en innføring i generelle prinsipper og stiler. Kurset skal også gi studenten annen tilstøtende innsikt og relevante ferdigheter, som repertoarkunnskap.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • Ha tilegnet seg en grunnleggende kompetanse i basso continuo som musikalsk fenomen

Kunnskap
  • Mestre grunnleggende prinsipper for 4-stemmig sats og kontrapunkt

Ferdigheter
  • Kunne presentere et enkelt akkompagnement ut fra grunnprinsippene i basso continuo-spill
  • Kunne akkompagnere en solist eller et ensemble ut fra en besifret generallbasslinje

Innhold

Innføring i og utøving av elementære satsteknikker og akkompagnementsstiler. Studie av historiske teoribøker og relevant repertoar.

Forkunnskapskrav

1. avdeling av bachelorgraden.

Anbefalte forkunnskaper

Gode ferdigheter på tasteinstrument. Evt. engelsk, tysk og/eller fransk språk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
En individuell oppgave: lage et utskrevet akkompagnement ut fra en besifret generalbasslinje til et selvvalgt verk/sats.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte på all undervisning og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lise Karin Meling
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlig gruppeundervisning.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Bach, J. S. (1981). 69 Chorales with Figured Bass. Florida: The Well-Tempered Press.
Christensen, J. B. (2002). 18th Century Continuo Playing. A Historical Guide to the Basics. Kassel: Bärenreiter.
Eichler, D. (2017). Basso Continuo: An Introduction. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Keaney, H. (1981). Figured Bass for Beginners. Boston: E.C. Schirmer.
Ledbetter, D., red. (1990). Continuo Playing According to Handel: His Figured Bass Exercises. (Oxford Early Music Series) 1st Edition
Mattheson, J. (1956). Grosse Generalba-schule. Wolgang Fortner, utg. London: Schott.
Morris, R. O. (1960). Figured Harmony at the Keyboard. Part 1. Oxford: Oxford University Press.
North, N. (1987). Continuo Playing on the Lute, Archlute, and Theorbo. Bloomington: Indiana University Press.
Giulia N. (2007). The performance of Italian basso continuo: style in keyboard accompaniment in the 17th and 18th centuries. Aldershot: Ashgate.
Williams, P. (1970). Figured Bass Accompaniment. Vol. 1 og 2. Edinburgh: Edinburgh University press.
Wolf, E. (1971). Generalba-übungen. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel.
Annen repertoar-, spille-, pensum- og evt. litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk