en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4386_1

Viderekomment støtteinstrument III

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Oppnådd en begynnende oversikt i støtteinstrument, eller en utvidet forståelse av støtteinstrumentet fra 1. avdeling på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4384.

Kunnskaper
  • Kunne koble kunnskap fra hhv hovedinstrument eller støtteinstrument inn mot dette faget.

Ferdigheter
  • fremvise ferdigheter på et fritt valgt biinstrument
  • demonstrere evne til å bruke dette instrumentet i samspill og/eller akkompagnement
  • Jazz: Improvisere på biinstrumentet og benytte gehørbaserte innstuderingsteknikker

Innhold

Opplæring i relevant repertoar og tekniske øvelser på instrumentet, inklusive orkesterrepertoar, der dette er aktuelt. Emnet åpner for en spesialisering på periodeinstrumenter (tidlig musikk). Opplæringen kan også inneholde noe akkompagnement / kammermusikk.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen - konsert1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Avsluttende eksamen består av en konsert med min. 15 minutters repertoar. Opptil halvparten kan være etyder, orkesterutdrag, akkompagnements- eller ensemblestoff.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. Avhengig av nivå kan det bli aktuelt å opptre på mindre konserter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Avdelingsleder UK
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlige individualtimer. Jazz: Individualtimer og samspillstimer

Åpent for

Bachelorprogram i utøvende musikk

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Repertoar-, spille-, pensum- og evt. litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk