en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4384_1

Viderekomment støtteinstrument I

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet bygger enten direkte videre på det studenten har ervervet av kunnskaper og ferdigheter innen støtteinstrumentemnene i 1. avdeling, eller det kan innebære en spesialisering på et beslektet instrument av hovedinstrumentet, enten det handler om et akustisk eller forsterket instrument, slagverks-, taste- eller orkesterinstrument. Spesialiseringen kan også dreie i retning av en stilistisk fordypning på jazz, eller eks. tidligmusikk på klassisk, med f.eks. barokktrompet, sackbut, barokkfiolin eller cembalo som aktuelle instrumenter.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Oppnådd en begynnende oversikt i støtteinstrument, eller en utvidet forståelse av støtteinstrumentet fra 1. avdeling.

Kunnskaper
  • Kunne koble kunnskap fra hhv hovedinstrument eller støtteinstrument inn mot dette faget.

Ferdigheter
  • fremvise ferdigheter på et fritt valgt biinstrument
  • demonstrere evne til å bruke dette instrumentet i samspill og/eller akkompagnement
  • Jazz: Improvisere på biinstrumentet og benytte gehørbaserte innstuderingsteknikker

Innhold

Opplæring i relevant repertoar og tekniske øvelser på instrumentet, inklusive orkesterrepertoar, der dette er aktuelt. Emnet åpner for en spesialisering på periodeinstrumenter (tidlig musikk). Opplæringen kan også inneholde noe akkompagnement / kammermusikk.

Forkunnskapskrav

1. avdeling av bachelorgraden

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen - konsert1/1 Bestått - Ikke bestått
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på mellom 5 og 10 minutter, avhengig av hovedinstrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte på all undervisning, fullføring utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas. Avhengig av nivå kan det bli aktuelt å opptre på mindre konserter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas
Faglærer
Theodor Barsnes Onarheim
Studiekoordinator
Aslaug Margareth Vasshus

Arbeidsformer

Ukentlige individualtimer.
Jazz: individualtimer. Samspillstimer kan også inngå i kurset dersom studenten spiller biinstrument i et ensemble

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Repertoar-, spille-, pensum- og evt. litteraturliste vil bli utarbeidet av faglærer og oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk