en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BAM4383_1

Partiturspill III

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. Ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.
Emnet tilbys hvis det er nok søkere.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse:
  • Lære sammenheng mellom gode partiturlesingsteknikk og hensiktsmessig klaverteknikk på et høyere nivå enn BAM4382

Kunnskaper
  • Kunne prinsipper for G- og A-transposisjon

Ferdigheter
  • bladspille partiturer på opptil 4 systemer
  • etter forberedelse å spille orkesterpartiturer, enten alene eller i par/duo med større letthet enn etter BAM4382

Innhold

  • partiturspill
  • prima-vista spill
  • transponering
  • spesialisert klaverteknikk

Forkunnskapskrav

BAM4382 Partiturspill II
BAM4381 Partiturspill I og BAM4382 Partiturspill II

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Avsluttende eksamen skal ha et omfang på 10-15 minutter av en konsert med min. 15 minutters repertoar. Studentene skal bladspille partiturer på opptil 4 systemer og spille 1 eller mer ensemblestykker, enten alene eller i par/duo.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til all undervisning, fullføring av utøvende semesterprøve, kurs eller aktiviteter
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fernando Cruz Robledillo
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisningen gis individuelt og/eller i grupper på opptil fire studenter. Computer-assisterte læringsformer kan være aktuelle.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk